Snart står Brunna industrilokal färdig

Projekt / Vår verksamhet109

Snart står den industribyggnad i Brunna klar som vi ritat på uppdrag av Castellum. Vi var på plats på bygget för att se hur det fortlöper.

De färgglada prickar som studsar över fasaden bjuder på ett glatt välkomnande i den blåsiga vårvintern. Castellum har haft en ambition om något mer än ännu en grå industrilåda och ville att den stora volymen skulle synas väl från gatan. Tillsammans med grafikern Martin Frostner har vi arbetat fram den grafik av färgglada prickar som lekfullt sprider sig över fasaden. De bryter också ner den långa fasaden i delar och ökar orienterbarheten för de lokalentréer som finns i markplan.

På dagen för besöket är de träribbor som pryder gavelfasaden mot entrégatan på väg upp. Träribborna med sin varma ton kontrasterar väl mot den mörkgråa väggen. Framför denna fasad ska en liten park angöras för att skapa grönytor bland alla dessa hårdgjorda ytor och erbjuda en plats för paus för de som arbetar i byggnaden.

Parallellt med projektet arbetade vi fram ett gestaltningskoncept för hela området som bland annat hanterar fasadelement, entréer och grönytor för att skapa en tydlig och sammanhållen karaktär för hela Brunna industripark. Detta i samarbete med Martin Frostner Studio och landskapsarkitekter från Tyréns.