På västra stranden av Luossajaure

Omvärld60Projekt / Vår verksamhet129

Kiruna Kyrka av Gustaf Wikman, Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

”På västra stranden av Luossajaure, en liten sjö, som låg många mil nordligare än Malmberget, fanns ett litet lappläger. Vid sjöns södra ända reste sig en väldig bergklump, som hette Kirunavara, och som sades bestå av nästan idel järnmalm. På nordöstra sidan låg ett annat berg, som hette Luossavara, och även det var ett rikt järnberg. Upp till dessa berg höll man på att bygga järnväg från Gellivare, och i närheten av Kirunavara uppfördes en järnvägsstation, hotell för resande och en massa bostäder för alla de arbetare och ingenjörer, som skulle bo här, sedan malmbrytningen väl hade kommit i gång. Det var en hel liten stad med glada och trevliga hus, som höll på att resas i en trakt, som låg så långt mot norr, att de små förkrympta björkarna, som täckte marken, inte kunde få fram bladen ur knopparna förrän efter midsommar.”

Så skrev Selma Lagerlöf i ”Nils Holgerssons underbara resa” kring förra sekelskiftet. Mer än 100 år har gått sedan dess. Då var staden ny. Nu skall staden omvandlas och byggas upp delvis på en ny plats.

Med anledning av denna unika händelse riktas många blickar mot den nuvarande staden som snart skall flyttas. Blickar riktas även mot den kommande staden och framförallt mot processen kring detta. Jag blev tillfrågad av ArkDes Vänner att vara delaktig i en föreläsningsserie under våren med Kiruna som tema. Där skapades ett intresse att åka till den specifika platsen för att se och höra direkt från de inblandade hur det går. Min del var att guida ca 50 personer på plats i stadshuset och i kyrkan men även att leda en stadsvandring i den nordligt belägna staden med så många kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Stadsvandringen ordnades i ett samarbete mellan Arkitekturens Vänner, ArkDes, Plattform för hållbar stadsutveckling, Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Stiftelsen Arkus, Miklo med Flyktingbarometern samt tidskriften STAD.

Läs gärna min blogginlaga på Arkitekt.se där jag frågar några av de inblandade i stadsomvandlingen hur det går.

Lars Gezelius