Strukturplan för Brunnsäng antagen

På ritbordet62Projekt / Vår verksamhet166

ETTELVA har ansvarat för projektledning och framtagande av handlingar i arbetet med ny strukturplan för Brunnsäng i Södertälje. Ett arbete som bland annat initierades för att komma åt viss social problematik med återkommande bus i områdets centrala delar. HSB som äger del av befintligt bestånd i området deltog för att ta reda på efterfrågan och möjlig utveckling av området. Från kommunens sida fanns en uttalad önskan att i första hand bedöma vilka ytor som skulle kunna komma i fråga för ny bebyggelse. Bland annat som ett led i arbetet med kommunens utbyggnadsstrategi som syftar till att konkretisera hur kommunen kan uppnå bostadsmålet med 20 000 nya bostäder på 20 år. Strukturplanen för Brunnsäng har nu antagits av Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun. Det tycker vi är roligt!