Tillgänglighetsgranskning på ETTELVA

Projekt / Vår verksamhet147

Nu har vi utökat vårt stall av duktiga tillgänglighetsgranskare!

 

Katrin Muschter och Yusuf Pektas har blivit certifierade sakkunniga av tillgänglighet TIL 2. Sedan tidigare är även vår medarbetare Caroline Sand certifierad. Certifieringen innebär att vi har behörighet att genomföra granskning av tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Granskningarna kan genomföras både vid nybyggen och vid ombyggnation av byggnader, och sker inför bygglov och slutbesiktning.

 

Hör av er till info@ettelva.se om ni vill veta mer om tjänsten eller anlita våra tillgänglighetsgranskare i projekt.