Slutsålt i punkthusen i Tollare

Projekt / Vår verksamhet109

Foto: Järntorget

I Tollare, Boo, Nacka, har vi ritat tre punkthus på uppdrag av Järntorget Bostad.

Totalt är det 69 bostadsrätter från 1-5 Rok (40-106 kvm) med en sammanlagd BTA på cirka 6 450 kvm. Inflyttning i lägenheterna påbörjades i januari 2019 och nu är samtliga lägenheter slutsålda.

I punkthusen i Tollare har särskild omsorg lagts vid trapphusen. Materialen är noga utvalda för att skapa en personlig och ombonad känsla.

Alla husen har nästintill varje lägenhetsstorlek representerat på varje plan. Med blandningen uppstår naturliga möten mellan generationer och livssituationer. Då flertalet lägenheter ligger i hörnläge för att få bra fasadlängd ges ljusa planer med bra möblerbarhet och fina utåtriktade rum. Fria siktlinjer mot fönster och rundgångsmöjligheter i lägenhetslösningarna, kan tillsammans med generösa balkonger ge grund för ett fint och tryggt boende. Kontakten utåt och de fria utblickarna i alla delar av husen är påtaglig och skapar närhet till naturreservatet och den lugna fina omgivningen.

Fasaderna utförs i ljus puts och mörkt tegel. Varje hus är visuellt uppdelat i två delar och skiftade i dess mitt. Med livförskjutingen i fasaden och med olika material och färgsättning bryts skalan ner. På så vis inordnar sig flerfamiljshusen med de bakomliggade radhusen samt med skolan på andra sidan gatan. Mörkt tegel och mörka balkonger på den ena hushalvan ger grafisk kontrast mot den andra halvans vita puts och vita balkonger. Omsorgen om detaljerna visas också i mönstringsverkan av tegelskiften på fria fasadytor och omfattningar kring vissa fönster.