Trapphusrestaurering och nya entréportar åt Brf Gjutaren Mindre 3

Projekt / Vår verksamhet211Studieresor & Studiebesök18

Restaureringsarbetet av trapphuset från 1920-talet påbörjades sommaren 2018 och avslutades under våren 2020. ETTELVA har varit med från start till mål.

Högre upp i huset, där biograf Capitol har sina salonger i gatuplanet, finns det ett antal bostäder som samlar sig kring ett gemensamt trapphus. Entrédörrarna åt gatan och hela trapphuset behövde tas om hand efter nästan hundra år av underhåll och diverse tillägg. Huset ligger på Sankt Eriksgatan 82 i Vasaparkens närhet. Arkitekterna Höög & Morssing ritade huset, och det hela var färdigt 1926, i en tidstypisk 1920-talsklassicism.  Bostadsrättsföreningen Gjutaren Mindre 3 är ägare till hela fastigheten inklusive biografdelen.

De ursprungliga entrédörrarna åt gatan byttes ut någon gång under andra hälften av 1900-talet, formgivna i det praktiska språk som gällde då. Vi lät rekonstruera de två portarna åt gatan och en gårdsport med hjälp av ritningar från 1920-talet. För att få ordning på dörrdetaljerna studerades portar från samma tid, det finns ett antal sådana i närliggande kvarter. De nya dörrsnickerierna tillverkades i mörklackad ek och är nu försedda med samtidens teknik avseende både säkerhet och bekvämlighet.

 

Väl inne i trapphuset påminde en befintlig takmålning om den stil som trapphuset en gång ägt. Takmålningen blev utgångspunkten för det arbete som utfördes av bland annat dekormålare, målerikonservator, snickare och elektriker:

-Takmålningen rengjordes och dess formspråk fördes ner som dekorativa inslag i de valv som markerar trapphusets viktiga övergångar mellan vilplan och trappsteg.

-En målning av en arbetande person, Gjutaren, var i så dåligt skick att vi valde att måla en ny liknande ovanpå. Den ursprungliga målningen patenterades med lack och är möjlig att ta fram någon gång i framtiden, om så önskas.

-Ett nytillverkat gångjärnsförsett radiatorskydd under Gjutaren döljer el- och värmeinstallationer som tidigare var alltför väl synliga.

– En i väggen infälld cirkel målades med ett dekorativt blomstermotiv.

 

 

– Även lägenhetsdörrarna i trapphuset var ersatta med nya säkerhetsdörrar och de passade inte ihop färgmässigt med väggarna i trapphuset. Dörrarna ådringsmålades så att de påminner om ljus ek. De målades i sammanlagt sju färg-och lacklager.

-Väggar, ledstänger och hörnförstärkningar färgsattes och målades.

– Elsladdar hängde lite hur som helst och all el som var möjlig att dölja frästes in i väggen. En trappformad trälist i takets närhet döljer de installationer som fortsättningsvis skall var möjliga att nå.

-Ny belysning valdes till både väggar och tak. Den nya väggbelysningen förseddes med robusta mässingsplattor för ett bra väggmontage.

-En nytillverkad gångmatta i trapphusets nedre del fick sin meanderbård och färgsättning från takmålningen.

-De franska balkongräcken åt gården av trapetskorrugerad aluminium störde både ljusinfall och synintryck. De byttes till ett räcke av järn i det formspråk liknande de hade då huset uppfördes.

Till sist

Ombyggnaden av trapphuset med dess entréer utfördes hantverksmässigt. Det sättet att arbeta användes även vid ursprungsutförandet, och kanske kan känslan i hantverket och i detaljeringen förmedla en stämning liknande den från tiden då huset byggdes.

 

Lars Gezelius Arkitekt SAR MSA