Utvecklingsförslag för Villa Godthem

På ritbordet98Projekt / Vår verksamhet232

Beläget på Djurgården, mellan nordiska museet och Rosendals trädgård, nära Djurgårdsbrunnsviken ligger Villa Godthem. En egensinnig blå-grön villa från år 1874 som vid uppförandet byggdes som privatbostad. Sedan Stockholmsutställningen 1897 fungerar den som restaurang.

Projektet är ett spännande och roligt samarbete mellan våra arkitekter och KUL-sakkunniga. Förslaget har ritats med varsam hand och med hänsynstagande till platsens arv och kvaliteter där de nya tilläggen anpassas i materialval och kulörer till den befintliga byggnaden.

Själva villadelen är grönmarkerad på Stadsmuseets klassificeringskarta där en grönmarkering är den näst högsta klassen för en byggnad med kulturhistoriskt värde. Utöver villans klassificering så är hela Djurgården ett riksintresse för kulturmiljövården vilket gör att platsen i sig även har många parametrar att väga in i utvecklingsarbetet.

I det senaste arbetet med projektet föreslår vi att utveckla Villa Godthems övervåning till fem hotellrum som andas boutique-hotell – exklusiva och unika rum, både avseende läge och utformning. Den nya användningen av ovanvåningen till boutique-hotell ses som ett för villan passande utvecklingssyfte, då olika former av boende tillhör villaarkitekturen och Villa Godthems historia. Utöver detta föreslår vi även ett tillägg av ett fristående orangeri intill villan för att tillskapa rum som är väderskyddade och kan nyttjas året runt.

Villan är om-och tillbyggd vid ett flertal tillfällen. Idag har byggnaden en större utbredning på marken jämfört med ursprungshuset. Tornet är ursprungligt medan huvudvolymens väggar har flyttats ut i två steg och den ursprungliga volymen kan utläsas främst i interiören där uteplatsers balustrader och kolonner står kvar och markerar byggnadens tidigare fasadliv. Utvecklingsförslaget för Villa Godthem innebär inga exteriöra ändringar på huset utan begränsas till interiören samt utveckling av gårdsmiljön med det fristående orangeriet.