Medborgardriven stadsutveckling och Levande Stockholm

Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

Stockholms Stad och Fastighetsägarna bjöd i torsdags in till en workshop på temat Medborgardriven stadsutveckling och Levande Stockholm. Trafikborgarrådet Daniel Helldén och Billy Mc Cormac, VD Fastighetsägarna Stockholm, var kvällens värdar och ETTELVA Arkitekters Cecilia Hörngren var där som en av tre talare för att presentera vårt visionsprojekt vid Klarastrandskanalen. Närvarande var både fastighetsägare, företagare, tjänstemän, politiker och representanter för andra organisationer som är intresserade av medborgardriven stadsutveckling på olika sätt.

Syftet med workshopen var att uppmuntra till fler medborgardrivna initiativ för en levande stad. Daniel Helldén berättade att Levande Stockholm sedan 2015 aktivt har jobbat för att det ska vara möjligt att exempelvis hyra befintliga P-platser tillfälligt under en sommarmånad för annat bruk med syftet att det skapar ett livligare gatuliv. Har man en icke kommersiell idé kan man hyra en P-plats billigare än för en bil. Daniel Helldén berättade att man för sommaren 2017 har planerat 10 pop-up parker i staden.

SEB Trygg Livs Lars Kinnerholm presenterade 2016 års pop-up park på Humlegårdsgatan, en lyckad satsning inom projektet Levande Stockholm, där man stängde av en del av gatan för biltrafik under en tid i somras, och istället satte ut specialritade sittmöbler som förvandlade gatan till en tillfällig park. SEB Trygg Liv planerade parken tillsammans med Tengboms landskapsarkitekter. Målet var att förvandla en mörk smal tråkig gata till en mer levande och positiv gata. Satsningen blev så omtyckt att man planerar för en liknande pop-up park där i år också.

Hans-Olov Blom från Trafikkontoret som jobbar med Levande Stockholm berättade om de praktiska hänsyn trafikkontoret tittar på när ett projekt liknande Humlegårdsgatan ska genomföras. Som exempel berättade Hans-Olov om pop-up parken på Rörstrandsgatan i somras, där blev Rörstrandsgatan en gata med en färdriktning under den tid pop-up parken fanns, till skillnad från Humlegårdsgatan som reglerades till gågata med förbjuden biltrafik under det tillfälliga parktillståndet.

Daniel Helldén eftersökte fler medborgardrivna initiativ för ett levande Stockholm. Som ett exempel på en vision som kanske skulle kunna förverkligas sommaren 2018 presenterade sedan Cecilia Hörngren från ETTELVA vår vision om åtgärder som skulle kunna göra det möjligt att använda Klara Strandskajen, en idé initierad av Magnus Troedsson här på ETTELVA. En idag trist och ödslig plats som mest uppfattas som en stor trafikapparat.

Vi på ETTELVA Arkitekter har under ett år arbetat med ett förslag på omvandling av Klara strand i Stockholm. Den centralt placerade och vattennära platsen är en bortglömd remsa mark, som rätt utnyttjad skulle kunna bli en attraktiv plats för stadens invånare och besökare. Genom studier, skisser och workshops har vi identifierat utvecklingspotential för både tillfälliga och permanenta åtgärder. En aktivering av platsen skulle även knyta samman viktiga gröna stråk i staden och skapa en levande kaj med många intressanta rumsligheter och torgbildningar. Ett första steg skulle exempelvis kunna vara en pop-up park 2018 där vi gör ett fullskaletest och förhoppningsvis några påhittiga  aktörer som  kan passa på att utnyttja den nya platsen vi skapar i staden på ett innovativt sätt.

Efter dessa presentationer var det en öppen workshop där många frågor och funderingar bollades och efteråt fortsatte vi ner till Stadshuskällaren och utvecklade idéer över ett glas vin.

Det var en verkligt givande workshop, som gör att man längtar till sommarens tio pop-up parker som Levande Stockholm och många entusiastiska initiativtagare står bakom.