Välkommen på frukostseminarium om arkitektens roll och stadens outnyttjade platser

Event25Projekt / Vår verksamhet232

Bild: ETTELVA Arkitekter

FRAMTIDSSPANING:

– hur aktiverar vi outnyttjade platser i staden?

Staden är full av outnyttjade platser. Bortglömda mellanrum, osammanhängande stråk och slumrande baksidor finns överallt, och Stockholms stad önskar aktivera outvecklade områden i staden.

Vi på ETTELVA Arkitekter har arbetat med ett förslag på omvandling av Klara strand i Stockholm. Den centralt placerade och vattennära platsen är en bortglömd remsa mark, som rätt utnyttjad skulle kunna bli en attraktiv plats för stadens invånare och besökare. Genom studier, skisser och workshops har vi identifierat utvecklingspotential för både tillfälliga och permanenta åtgärder.

Nu bjuder ETTELVA in till ett frukostseminarium om bortglömda platser i staden. Hur kan arkitekter genom att samarbeta med politiker, fastighetsägare och entreprenörer bidra till omvandling av staden och synliggöra möjligheter för utvecklingsområden?

Med utgångspunkt i projektet Klara strand diskuterar vi staden i förvandling och arkitektens roll i framtiden. Frukostseminariet är en del i en serie framtidsspaningar på ETTELVA Arkitekter.

VAR:
Maria skolgata 79A, 118 53 Stockholm. T-bana Zinkensdamm eller Mariatorget.

NÄR:
Tisdagen 9:e maj
7.30-8.00 Frukost serveras
8.00-9.00 Program

HUR:
– Thomas Karlsson, borgarrådssekreterare, talar om stadens outnyttjade platser
och Stockholms stads satsning på sommargågator
– ETTELVA Arkitekters Cecilia Hörngren presenterar förslag för Klara Strand
– Anna Josephson och Sara Lundström presenterar sitt examensarbete om bortglömda platser med fokus på social hållbarhet

Anmälan är nu stängd. Välkommen på nästa event!