Vi är certifierade!

Projekt / Vår verksamhet124

I början av december blev ETTELVA certifierade mot ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). Målet med certifieringen är att förenkla processer, effektivisera arbetet och höja kvaliteten ytterligare i leveranser. Intentionen är att verksamhetssystemet ska utvecklas kontinuerligt och bli en självklar del i arbetet.