Vinst i Markanvisningstävling i Barkarbystaden

Projekt / Vår verksamhet147

Vi avslutar året med den glädjande nyheten att det blev en vinst i den markanvisningstävling i Barkarbystaden som vi gjort tillsammans med JM.

Det blir de första ägarlägenheterna i Barkarbystaden och kommer att bidra till ett varierat bostadsutbud för olika önskemål. Människor vill bo på olika sätt och ägarlägenhet innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet som en separat fastighet i ett flerbostadshus. Genom sitt centrala läge i nära anslutning till tunnelbana har Kv 16 möjlighet att tillföra ytterligare nya kvaliteter för Barkarbystaden genom bland annat Co-working samt innovativa lösningar för parkering, genom bil- vespa- och cykel-pooler.

I Kv 16 har vi ritat ett kvarter som i lika stor del relaterar till stadsrummet som till de omgivande parkerna. Dels genom de material och kulörer vi valt men också genom att låta naturmotivet inspirera till entrémotiv och utsmyckning på fasad. Höjdsättningen av husen är gjord så att flertalet lägenheter får parkvy. Stor omtanke har lagts vid att bryta ner skalan kring entréerna och skapa identitet med mosaikomfattningar så att de boende känner hemkänsla i relation till sin bostadsentré. Genom att variera skalan och detaljeringen mellan huvudgatorna och lokalgatorna har de olika sidorna av kvarteret fått en egen karaktär, med ambitionen att skapa ett varierat stadsrum.
-Vi har velat skapa en urban miljö med mjuka värden, ett kvarter för möten och ett hem att vara stolt över, säger Sara Eklund arkitekt på ETTELVA.

Med utgångspunkt i Barkarbystadens kvalitets- och hållbarhetskrav uppfyller och tillför kvarteret välbefinnande och variation. Detta genom arkitektur, miljöhänsyn och upplåtelseform som möjliggör samutnyttjande och sociala värden. Ägarlägenheterna i detta kvarter utgör en viktig pusselbit i att möjliggöra bostäder som bidrar till en variation av människor i området.

Läs mer om projektet hos Barkarbystaden här.