Vunnen markanvisningstävling i Gropen, Danderyd

Projekt / Vår verksamhet123

Äntligen kan vi berätta den roliga nyheten att vi har vunnit en markanvisningstävling för nya bostäder i Gropen i Danderyd. Tävlingen pågick under 2018 och tillsammans med JM, Borätt och Seniorgården arbetade vi fram ett förslag som uppskattades av kommunen.

Förslaget består av två bostadsrättsföreningar och en hyresfastighet. I hus 1-2 har vi planerat en bostadsrättsförening i Borätts regi. Hus 3-5 utgörs av Seniorgården och hus 6 innehåller studentboende. Möjligheten att blanda olika familjekonstellationer, studenter och seniorer tror vi innebär sociala kvaliteter både för kvarteret och omgivningen. Den övergripande gestaltningsidén har varit att kvarteret från utsidan skall ha en rytm, med korta fasadlängder som förskjuts i plan och med olika höjder. Samma tanke om rytm återkommer på gårdssidan med ett an­nat uttryck. Fasadmaterialet är huvudsakligen puts i olika kulörer men det förekommer även inslag av tegel och träpanel. Utformningen av byggnaderna styrs i stor utsträckning av de olika karaktärer som den omkringliggande bebyggelsen har samt det storskaliga motorvägsrummet som har behövts hanteras. Hänsyn har också tagits till fler höga och karaktärsfulla träd. I Seniorgårdens hus 5, mot Noragårdsvägen planeras en gemensamhet­slokal, som tillsammans med de växthus som länkar ihop hus 4 och 5, berikar gatumiljön.

-Vi blev jätteglada när vi fick nyheten. Vi jobbade intensivt med det här förra våren. En stor utmaning var att anpassa den nya bebyggelsens skala mot angränsande villakvarter. Kul att kommunen såg kvaliteterna i vårt förslag, säger handläggande arkitekt David Reinius på ETTELVA Arkitekter.

På kommunens hemsida kan man läsa mer om bakgrunden till tävlingen och om vad nästa steg i processen är.