Alphyddan

”Ett punkthus som anpassar sig till befintlig bebyggelse, men ändå har ett nytt och eget uttryck. Förslaget är komprimerat och redovisar 93 studentlägenheter med bra utformning och rimliga hyror på en liten markyta.”

Juryns motivering, Nacka Kommun

Projektbeskrivning

Intro

ETTELVA har tagit fram smarta bostäder för unga och studenter i en byggnad som både spelar med omgivande arkitektur och sätter sin prägel på området.

Uppdrag

På uppdrag av SBC Bo har vi utvecklat nya ungdoms- och studentbostäder i Nacka. Tävlingen anordnades av kommunen med syfte att ta fram små bostäder med rimliga hyresnivåer för studenter och unga – bostäder som bidrar till miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande.

Bakgrund

Alphyddan är ett tidstypiskt bostadsområde från 1960-talet, hus i park, inkilat i gränsen till Stockholms kommun. Nacka Kommuns stora stadsbyggnadsplaner med bl.a. en ny tunnelbanelinje ger en station i anslutning till området vilket gör det väldigt attraktivt för unga.

Koncept

Vår byggnad utgår från att bevara och förstärka de kvaliteter som finns i den omkringgivande arkitekturen och den vackra naturen i Alphyddan. Inspirationen är hämtad från befintlig bebyggelse och de gröna omgivningarna och huset placeras varsamt i miljön för minsta påverkan på de vackra berghällarna.

Arkitektur

Byggnaden har två tydliga men olika karaktärer, en mot gatan och en mot naturen.

På entrésidan är karaktären lätt och livfull och tillför Alphyddan nya färger. Tegelfasaden mot naturen och norr är mer sluten där teglet varieras med olika fogfärger och fält enligt det gyllene snittet.

Gavlarnas fasad karaktäriseras av vertikala linjer i form av upplysta kommunikationsytor, de inglasade balkongerna med sina färgade insidor och den sammanhållna murytan med sina vertikala gluggar. Gavlarna är smäckra och här förenas också de två formspråken. Med sina 16 våningar tillåts huset avvika lite i höjd från övriga huskroppar.

Fakta
  • Beställare: JM Hyresrätter
  • Storlek: 93 lgh
  • År: Byggnation 2017
Kontaktpersoner
  • Sofia Gylje
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-525 79 26
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61