Brunna

“Ambitionen har varit att bryta upp den stora industrilådan och lägga till ett lager av lekfullhet”.

SARA EKLUND, Handläggande arkitekt

 

Projektbeskrivning

Intro

Vid infarten till Brunna Industripark där flertalet nya projekt är på gång ritar vi en ny industribyggnad med stor omsorg om fasaderna för att skapa en intressant och karaktärsskapande entré till område.

Uppdrag

På uppdrag av Castellum ritar vi nya moderna lokaler för lättindustri/lager och handel/butik. I samarbete med grafikern Martin Frostner har vi arbetat fram ett koncept för huset som även kan appliceras på övriga byggnader i området för ett sammanhållet uttryck.

Bakgrund

Brunna som ligger mellan Bro och Kungsängen i Upplands-Bro kommun är ett modernt och snabbt växande företagsområde. Läget med nära anslutning till E18 och E4 ger goda distributionsvägar och med Förbifart Stockholm ökar tillgängligheten ytterligare.

Koncept

En mer klassisk industribyggnad med sandwichelement får genom lager av materialitet en egen karaktär och ett varierat uttryck beroende på varifrån du betraktar byggnaden. Genom att jobba med grafiska former och en yttre ribbfasad i trä vill vi bryta ner skalan och ge huset en tydlig materialitet. När du anländer till byggnaden möts du av de varma träribborna. Svänger du sedan av och åker läns med den långa fasaden möts du av de lekfulla prickarna i klara kulör.

Arkitektur

För att bryta ner skalan har vi velat accentuera entréerna och öka detaljeringen när du kommer närmre huset. Entréer och skyltar har samma formspråk som de stora dragen. För att de hårdgjorda ytorna inte ska bli alltför dominanta finns inslag av ljusare sten lagda i mönster som bildar entrémattor till de mindre lokalerna och i anslutning till byggnaden finns en mindre park som erbjuder sittplatser till de som jobbar här. Kvällstid ljussätts byggnaden för att förstärka dess olika lager av materialitet och bilda ett intressant inslag och en ljuspunkt i området även under dygnets mörka timmar.

Fakta
  • Beställare: Castellum
  • Plats: Brunna, Kungsängen
  • Storlek: Ca 8300 kvm
  • År: Färdigställt 2019
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
  • Samarbetspartner: Martin Frostner Studio
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68