Kanalhusen

 ”Kanalhusen i Igelsta strand, en kvartett av byggnader som blandar och ger industriarv med hamnmagasin.”

SANDRA WESTIN, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Invid Södertälje kanal kommer ett nytt bostadsområde växa fram, Kanalhusen, Igelstavik. I ett tidigare industriområde ges nu plats för nya och gamla Södertäljebor att leva, umgås och bo. I enlighet med Södertäljes utvecklingsplan ska 20000 nya bostäder byggas fram till år 2035 där Igelstavik är en del av den.

Bakgrund

2015 fick vi i uppdrag av JM att rita ett bostadsområde i Södertälje med en blandning av olika bostäder. Utbyggnaden kommer att ge fler människor möjlighet att bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik/pendeln. Området öppnar staden mot vattnet och binder samman Östertälje med Södertälje. Färdigutbyggt kommer området att bestå av ca 500 bostäder i flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.

Koncept

Att ge de boende yteffektiva och prisvärda bostäder i ett attraktivt läge. Tidiga tankar som genomsyrar projektet är att det ska vara möjligt för stora sociala sammanhang både inne och ute. Kanalhusen består av  totalt 94 lägenheter. Storleken på lägenheterna är två, tre och fyra rum med kök.

Arkitektur

Punkthusen följer topografin längs kanalen och skapar en sammanhållen gestaltning med en repetitiv karaktär. Husen särskiljer sig i kulörsättning och vänder sig mot kanalen. Alla lägenheter förses med balkonger med kanalutsikt.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Plats: Igelsta strand, Södertälje
  • År: 2015-pågående
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 62