Lommarstranden

”En aktiv och naturorienterad stadsdel med fokus på mellanrummen och det gemensamma. Här handlar arkitekturen lika mycket om de intima mellanrummen som om husen.”

LINDA SAARNAK, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Med drakar och Robin Hood i huvudet försöker vi skapa en spännande och engagerande helhet. Att bo i skogen och skogsbrynet kanske kan vara som att vara en del i en saga. Här handlar arkitekturen lika mycket om de intima mellanrummen som om husen

Med bara några minuters promenad in till Norrtäljes äldre stad är detta nya område mycket centralt. Lommarskogens kullar och träd planar ut till ängsmarker och Lommarstranden som möter sjön Lommarn. Denna bildar nedströms den karaktärsskapande Norrtäljeån som går genom staden mot hamnen. Projektet Lommarstranden etapp 1 är fokuserat runt skogsslänten och brynet ner mot strandängen. Man vill skapa en aktiv och naturorienterad stadsdel med fokus på mellanrummen och det gemensamma. Husen är grupperade i täta klungor med ett intimt samband mellan sig men också spejande utåt. På uppdrag av Credentia jobbar ETTTELVA med två grupper; ”brynet” nere vid ängen samt ”utblickarna” högst upp på berget. Området är organiserat runt en ”hub” med parkering, gemensamma lokaler, cyklar och återvinning. Ovanpå taket finns lekyta och allmän plats med utblickar och sol.

Till ”utblickarna” kan man från hubben ta sig på en gångbro. Utblickarna är placerade som handens fingrar på bergets topp. De två husen vi ritar är enkelt men robust utformade i ljust stenskiffer och utanpåliggande balkonger. Anslutande till en plan yta på bergets topp skapar de sammanhang med intilliggande hus. Vi har här valt att göra lite större lägenheter placerade i husens hörn och alla med fantastisk utsikt. Hällmarker och träd bevaras så långt som möjligt i husets närhet. Gestaltningen av gården har främst handlat om att förvalta och tillvarata den utsikt som platsen har. Gårdsplanen utformas som ett gemensamt torg som knyter samman de fyra bostadshusen.

Precis nedanför hubben ligger vår andra husgrupp ”brynet” i ett centralt läge i området. Gatan har en utformning som ”shared space” och husgruppen ansluter öppet och inbjudande. Gården är uppbyggd med terrasseringar för att ta hand om 6 meters höjdskillnad. Två hus nås direkt från gatunivån och ett tredje hus via en bro på långa pelare. Även här är husen klädda i stenskiffer. Volymerna är nätta och enkla för att låta naturen och mellanrummet få uppmärksamheten. Husens mått gör också lägenheterna lite mindre än i husen uppe på berget. Flertalet av bostäderna blickar ut över åkerlandskapet nedanför och många kan även se ner mot sjön i norr. Vi vill söka en detaljering och närvaro på nära håll och med en tydlig materialitet. Med dova naturnära färger och en försiktig placering smälter byggnaderna fint ihop med skogen runtom. Balkongerna är ledigt och fritt placerade  på husens alla sidor för att skapa kontakt med omgivningen.

Fakta
  • Beställare: Credentia
  • Storlek: 105 lägenheter, 8 300 kvm BTA
  • Plats: Norrtälje
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31