Molin Bil

“Målmedvetna beställare och effektiva byggare möjliggör lyckade projekt!”

MAGNUS TROEDSSON, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Den nya vägdragningen öster om Sundsvall Centrum blev ett attraktivt tillfälle för ägaren till Molin Bil att satsa på en helt ny och utökad anläggning.

Uppdrag

Vi hade tidigare gjort ett antal skisser på ombyggnad av den befintliga anläggningen, men kunde konstatera att den inte längre räckte till för de ökande volymerna av BMW-kunder.

Bakgrund

Molin Bil är ett väl inarbetat varumärke i Sundsvall och det kändes roligt att kunna medverka till en ny och exklusiv anläggning värdig den anrika återförsäljaren.

Koncept

Byggnaden är karaktäristisk för BMW’s höga design-ambition och signalerar en tidlös modernistisk arkitekturidé.

Fakta
  • Beställare: BMW Sverige, Molin Bil, Totalprojekt Norr AB och Picea Bygg
  • Plats: Sundsvall
  • Storlek: 6800 kvm
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Magnus Troedsson
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 37