Östra Sala Backe

”Vi har hämtat inspiration från textilier och skapat en livfull fasad med varierade höjder på trapphusen. ”

MARTIN RYDIN, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Mitt i det prisbelönade området Östra Sala Backe ligger vårt Svanenmärkta kvarter Längtans allé.

Uppdrag

Vi har gestaltat och projekterat 97 Svanenmärkta lägenheter i Uppsala på uppdrag av Veidekke.

Bakgrund

Brf Längtans allé är den första delen av den nya bebyggelsen utmed Fyrislundsgatan. Här uppförs en helt ny karaktär av hus och gatan präglas av kvarter med varierade lekfulla fasader.

Koncept

Längtans allés unika fasad är uppförd i vitt och rött tegel som murats i ett textilliknande mönster. Fasadernas gestaltning ger en varm, mjuk och inbjudande känsla.

Arkitektur

Byggnaden är uppdelad i mindre delar som varieras i höjd. Ett sammanhängande tak som tar upp de olika nivåerna förstärker husets unika arkitektur. Lägenheterna är välplanerade med yteffektiva rum i fina sekvenser.

Varje enskild byggnadsvolym har fått sin egna karaktär och enskilda tegelmurning. Livfullheten mot gatan förstärks av en extra balkong i olika lägen.

De två gator som huset ligger i anslutning till, Fyrislundsgatan och Gröna gatan, har utformats med mycket grönska och i en mänsklig skala. Mot den gröna gården i väster har byggnaden en ljus kulör.

Utmed Gröna gatan har bostadshuset en annan karaktär. Huset är vitt mot gatan och stora delar i tegel mot gården. Balkonger och loftgångar får fasader i samma kulör som det andra huset. Färgspelet och materialvalen gör att husen både avviker och hör ihop.

 

Fakta
  • Beställare: Veidekke
  • Storlek: 97 lägenheter om 1 – 5 rum och kök
  • Plats: Uppsala
  • År: 2015
  • Miljöcertifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • Martin Rydin
  • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA, Partner
  • 076-525 79 42