Rapsblomman och Parklinden

“Vår vision för Söderdalen är att det blir ett ansikte utåt för nya Jakobsberg och en plats som väcker stolthet och engagemang hos både invånare, kommun och JM. “

Christoffer Askebrand, Projekteringsledare, JM

Projektbeskrivning

Intro

Söderdalen vill vi inte bara skapa en riktigt bra bostadsmiljö, vi vill också forma ett attraktivt nytt stadskvarter som bjuder in till upplevelser och möten, och lever upp till visionen ”Där vänner blir grannar och grannar blir vänner”

Uppdrag

På uppdrag av JM AB ritar vi två nya bostadshus innehållande bostadsrätter med lägenheter från 1 till 4 rum och kök. Projektet löper från skiss till färdig bygghandling.

Bakgrund

Kv Rapsblomman och Parklinden är beläget i området Söderdalen, Järfälla kommun. JM AB utvecklar ett uttjänt industriområde längs Bällstaån i södra Jakobsberg till ett femtontal bostadskvarter med sammanlagt cirka 1 250 lägenheter. ETTELVA Arkitekter arbetar sedan tidigare med kv Havreflingan, grannkvarter med kv Parklinden.

Koncept

Mäldgatan möts av en sluten och stadsmässig front, men mot söder och väster bryts kvarteret upp. Den halvslutna kvartersstrukturen skapar siktaxlar, kontakt med parken och möjlighet att röra sig genom bostadsgården. Innerhörn i nord- och östläge undviks. Det ger möjlighet till både riktigt bra bostadsutformning och en ljus innergård med trivsamma umgängesytor i läge för eftermiddagssol. Entrétorgen mellan kvarteren utformas som gemensamma ytor för de boende, där fordonstrafik enbart sker på de gåendes villkor. Härifrån nås även kvarterets rymliga gemensamhetslokal.

Arkitektur

Den arkitektoniska gestaltningen varierar i uttryck och skapar en småskalig fasadrytm runt om kvarteret. Mot Mäldgatan ges byggnaden en strikt gestaltning med fasad i ljusa tegelsorter. Bostädernas entréer accentueras med ett glaserat tegel och höga glasade entrépartier välkomnar de boende hem. Den harmoniska fönstersättningen bryts av med större franska fönster, och fönstermotiv med staplat förband ger fasaden en fin detaljering. Mot entrétorg och gård är utformningen mindre strikt, med utkragande balkonger och inslag av ljust trä i fasaden. Ett brant sadeltak i plåt för tanken till en klassisk bostadsarkitektur och under takfallet ryms lägenhetsförråd och nödvändig teknik för bostäderna. Takets lutning skapar även ideala lägen för solceller i sydlägen. Särskild omsorg har lagts vid utformning av gavelmotiven i väster. Här skapar ett indrag med takterrass i bästa sydvästläge en smäcker gavel och uppbruten skala mot Lillänsparken.

Lägenhetsstorlekarna varierar från små enrummare till rymliga fyror och är utformade med stor omsorg om boendekvalitet och ett effektivt utnyttjande av bostadsytan.

Oavsett om man bor i sin första bostad på 35 kvm, har fem barn varannan vecka eller jobbar hemifrån ska boendet vara kvalitativt.  Det handlar om ljus, siktlinjer, möjlighet till bra förvaring och, inte minst, ytor som kan användas på flera olika sätt. Bostäderna utformas därför flexibelt och tillåter alla tänkbara boendekonstellationer. Beroende på hur eller med vem man vill bo kan bostaden användas på flera olika sätt och möta förändrade förutsättningar och behov över tiden. En yteffektiv fyra kan med enkla medel bli en spatiös trea och en tvårummare kan bli en trea när första barnet kommer.

Svanenmärkt

Kvarteret projekteras enligt Svanens krav. Svanenmärkta byggnader är värderade ur ett livscykelperspektiv och kännetecknas av låg energianvändning, god innemiljö och låga emissioner, kvalitetssäkrad byggprocess samt höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter och material.

Fakta
  • Beställare: JM AB
  • Storlek: 129 lgh, 1-4 RoK
  • Plats: Söderdalen, Järfälla kommun
  • År: 2017-pågående
  • Miljöcertifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • Nico Liljenberg
  • VD, Arkitekt SAR/MSA Partner
  • 076-525 79 25