Stationen

”Med sina gröna tak och lekfulla arkitektur möter Stationen Täby kommuns högt ställda krav gällande hållbarhet och varierande arkitektur. Genom funktionella planlösningar skapar vi attraktiva lägenheter och sätter Roslags Näsby på kartan”

Olle Persson – Matador Projektledning

Projektbeskrivning

Intro

Täby kommun växer med en ny stadsdel som blir ett variationsrikt samhälle mitt i en av norra Stockholms största knutpunkter. Stationen bildar en sammanhållen stadsfront mot Roslagsbanan.

Uppdrag

På uppdrag av Stadsvillan, Matador och Kvalitetsbygg ritar vi ett nytt bostadshus innehållande bostadsrätter i varierande storlekar. Projektet löper från skiss till färdig bygghandling.

Koncept

Grundkaraktären är återhållen och ren eftersom kvarteret i övrigt bjuder på mycket stor variation i typ och utförande. Vi vill ge husen ett finlemmat och elegant utförande, men med inslag av subtil lekfullhet i vissa detaljer och lösningar såsom exempelvis de försiktigt indragna varmare entréerna samt den gröna huven på mittenhusets terrass. Det avslutande höga tegelhusets välvda fönsterbågar i bottenvåningen är också ett exempel på det. Detaljplanen ger att huset måste delas in i tre volymer.

Arkitektur

Den första volymen är klädd i en grågrön men varierad fasadskiva i en horisontell indelning. Den gröna färgen ger en försiktig färgklick till kvarterets front mot tågen. Fönstersättning är ordnad i tydliga fält och med frilagd lika tydlig väggyta däremellan. Huvudsakligen rena tunna smidesräcken på balkonger, glasräcken på de minsta enkelsidiga lägenheterna för att klara buller, generösa fönsterytor. Entrén är markerad genom ett försiktigt indrag och klädd liksom övriga entréer i ljust trä. Sedumtäckning på tak.

Den mindre volymen i mitten är inklämd mellan de två stora, men ges ett robust och kaxigt utseende i krattad matrisgjuten betong. Ytorna som ramar in huset är gjutna mot en plåt och får en sammetslen slät yta. När betongen möter en varmare träton i entrén samt i inramningen av fönstren blir utförandet finstämt. Balkonger med rena glasräcken och rejäla fönsterytor förstärker känslan av självförtroende hos den låga byggnaden. Fönstrens utdragna horisontalitet hjälper till att huset visuellt kan hålla emot ”trycket” från de närliggande större volymerna. Den avslutas uppåt med en fint polerad, mörkare träöverliggare som dels är ett dekorativt element men som också tydligt markerar att här uppe finns en generös allmän terrass. Den gröna huven som innehåller hiss, trappa och förvaring för utemöbler har fått en lite egensinnig form i kontrast till den i övrigt återhållna rena gestaltningen.

Den högsta volymen är indelad som om det vore två skilda byggnader. Här är materialskillnaden stor för att illusionen skall fungera bättre. Ena delen är en ljus, vit men varierad fasadskiva i en enkel indelning och den andra delen är utförd i ett ljust rött tegel. En enkel och ren fönstersättning även här. Huvudsakligen rena tunna smidesräcken på balkonger, glasräcken på de minsta enkelsidiga lägenheterna för att klara buller, generösa fönsterytor och karaktärsskapande välvda bågar i fönstren till lokalen i hörnan av tegeldelen. Sedumtäckning på tak. Markerad försiktigt indragen entré i ljust trä välkomnar både besökare och de som bor i huset.

Fakta
  • Beställare: Stadsvillan, Matador, Kvalitetsbygg
  • Storlek: 71 lgh, ca 5600 kvm BTA
  • Plats: Roslags-Näsby, Täby
  • År: 2019-pågående
  • Miljöcertifiering: Projekteras enligt Miljöbyggnad Silver
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31