Surbrunnshagen

“I Surbrunnshagen finns goda förutsättningar för ett hållbart vardagsliv.”

Sara Eklund, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Här är det nära till natur, service, arbetsplatser och lek. Skolor för alla åldrar finns på bekvämt cykelavstånd. Arkitekturen är varierad, det är nära till centrum och du kan kliva på elljusspåret strax intill. Sveriges första hälsobrunn fanns i området och idag kan du höra bäckens porlande och vindens sus i tallarna.

Projektet består av sju flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter i tre våningar. Av dessa sju hus kommer sex uppföras i massivträ och ett i klimatförbättrad betong. Kopparstaden avancerar i projektet sitt hållbarhetsarbete genom det starkt integrerade livscykelperspektivet som ska fastställa att valda metoder och material är hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

För oss som arkitekter innebär det stora fokuset på klimatförbättrande åtgärder bland annat att vi i våra BIM-modeller synkar namn och klassificeringar för att enkelt kunna överföra information mellan våra modeller i Archicad och Oneclick – LCA som används för att göra klimatberäkningarna. Vi på ETTELVA testar parallellt även Archicads inbyggda klimatberäkningsmodul för att jämföra överensstämmelsen i resultat med Thomas mer kompletta LCA-analyser. Det är ett viktigt steg i vår kontinuerliga kompetensuppbyggnad kring klimatkalkyl, LCA och klimatberäkningar i tidiga skeden i våra digitala modeller. Det gör att vi allt eftersom och tillsammans med våra beställare bygger kunskap och anpassar våra metoder och arbetssätt för minskad klimatpåverkan till projektens olika faser.

En lärorik utmaning i projektet är kopplingen mellan klimat-, gestaltnings- och förvaltningsperspektivet för en väl gestaltad helhet. Då projektet är uppbyggt kring lärande och klimatförbättrande åtgärder är processen viktig och vi arbetar tight med hela projektgruppen med många avstämningar och gemensamma, tvärdisciplinära avväganden.

Vi når hållbarhetsmålen utan att tumma på god arkitektur och högkvalitativa boendemiljöer. Hög detaljeringsgrad och en omsorgsfull färgsättning skapar en trivsam miljö som smälter in i omgivningen men får en egen prägel. Då projektet inte sprinklas är möjligheten till synligt trä i byggnaderna begränsad. I stället får en faluröd träpanel knyta ihop utemiljön med staket och räcken kring parkeringsytor och uteplatser.

I gestaltningen har vi jobbat med en lekfull färgsättning som skapar variation och bryter upp de längre huskropparna. Vi har utgått från Falu rödfärgs traditionella färgpalett med stark förankring i såväl träbyggnation som i områdets identitet.

ETTELVA är kända för sina genomtänkta planlösningar, projektens byggbarhet och rationella arkitektur. Fokus har legat på yteffektiva lägenheter som erbjuder god funktion och storlekar som möter betalningsförmågan. Materialval görs utifrån ett hållbart och förvaltningsmässigt långsiktigt perspektiv.

Projektblad.

Fakta
  • Beställare: Kopparstaden
  • Uppdrag: I Surbrunnshagen utformar ETTELVA Furiren, cirka 140 klimatsmarta hyresrätter tillsammans med Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Kopparstaden har tydliga hållbarhetsmål i projektet och bygger för en långsiktig förvaltning. Därför är vi extra glada att få samverka med Kopparstaden och deras företagsdoktorand Thomas Jungell från Future proof cities (Högskolan i Gävle). Vi har även utfört dagsljusberäkningar.
  • Plats: Falun
  • Storlek: Den nya stadsdelen Surbrunnshagen består av flera mindre kvarter mellan övre Norslund och Majorens köpcentrum, cirka två kilometer från Faluns centrum. Här uppförs totalt cirka 600 bostäder, en förskola och flera lekplatser. ETTELVA tar utöver Furiren även fram en detaljplan för Surbrunnshagen etapp 3, som tillför ytterligare tre bostadskvarter i området.
  • År: 2021-2022
Kontaktpersoner
  • Sara Eklund
  • Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig Samhällsfastigheter, Kommunikation / Partner
  • 076-502 03 26