Ugglan

”Huset blickar nyfiket ut mot Norrviken i nordost med sitt ena öga. Huset tar sin plats men ger också tillbaka.”

MATS MARNELL, Ansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Uppdrag

Vi fick i uppdrag av HSB att rita ett tävlingsbidrag, en bostadsfastighet i hörnet av en skogbeväxt kulle i Sollentuna.

Koncept

Huset organiseras effektivt med ett trapphus i huskroppens inre vinkel. På detta sätt möjliggörs fler lägenheter i bra lägen med utsikt mot vattnet. Vi har planerat med fokus på generösa lägenheter, vackra rum och fria utblickar.

Arkitektur

Huset gestaltas till stora delar i trä men har också ljusa ytor i puts som vackert kontrasterar mot varandra. Fönster har i huvudsak en mörkgrå karm för att ge en grafisk effekt mot ljus puts. Mot den trädbevuxna kullen i väster är huset ordnat med väl skyddande entrébalkonger. Visuellt byggs fasaden på denna sida upp av en frilagd konstruktion av trä och transparanta räcken i glas. Trädens grenverk når ända in mot huset och sambandet med naturen blir intimt och tydligt. Flertalet förråd som placerats mot denna sida är ordnade mot entrén till varje bostad för att skapa en privat zon vid dörren och en egen liten nisch. Platsens vegetation bevaras så långt det är möjligt, ev nyplanteringar görs med naturligt förekommande arter.

Genom vinklingen av balkongerna kommer man ut från fasaden utan att få insyn mot grannen samt att byggnaden från huvudgatan uppfattas som helt träklätt medan den putsade vita ytan mot söder gör att fasaden skiftar intryck och blir en ljus gestalt.

 

Fakta
  • Beställare: HSB
  • Plats: Sollentuna
  • År: 2017
  • Storlek: 42 lgh, BTA 3258 m²
Kontaktpersoner
  • Anita Hansson
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-525 79 32
  • Birgitta Wadman
  • Arkitekt SAR/MSA Tjänstledig
  • 08-785 05 60