En studieresa till Uppsala

Omvärld104Studieresor & Studiebesök20

Det är lätt att glömma det som finns alldeles i närheten. Så att avsluta september med en studieresa till vår grannstad Uppsala, påminde mig om att komma ihåg att upptäcka det som finns nära; stort som smått.

Att vara turist i sin egen stad är något jag försöker att vara några gånger per år. Det är så enkelt att det faktiskt sker. Men jag är inte lika bra på att ta mig tid att åka iväg och upptäcka den närmiljön som finns i Stockholms grannstäder. Det gjorde mig därför extra glad när mina kollegor berättade att årets studieresa gick till Uppsala. En stad jag oftast bara passerat och endast ett fåtal gånger besökt.

Uppsala är en stad med många årsringar. Utbildning och kyrkan finns med som en röd tråd i dem alla. Oavsett var vi befinner oss i staden finns minst en av de två representerade på något sätt. I stadskärnan tornar kyrkan upp sig över staden medan universitetsbyggnader och nationer finns invävda i stadsstrukturen. När vi rör oss genom staden kan jag lyssna på mina kollegor och höra hur de alla på ett eller annat sätt har en koppling till någon plats. Någon har gift sig i domkyrkan, någon har studerat i universitets byggnader och bibliotek, någon har dansat på nationerna, någon har släkt här och någon bor eller har bott i Uppsala. Kopplingarna till staden är många.

På vår upptäcktsfärd genom staden ser vi mycket. Variationen är stor – det finns något för alla. En fika får inleda dagen på vårt första stopp; vi besöker Sveriges största kontorshus helt byggd med trästomme, Magasin X. Byggnaden bjuder in till många intressanta detaljer och möten, både interiört och exteriört.

Vi tar oss därefter med buss till Rosendal. På vägen guidas vi av vår kollega Klara som är uppvuxen i Uppsala. Hon berättar om de stadsdelar, byggnader och miljöer vi passerar, platser som Svettis, Studenternas IP, Akademiska sjukhuset och stadsparken. Vi får samtidigt ta del av personliga inslag som “den här backen känns lång när man cyklar” och “här gick jag i skola”. Ett fint sätt att få lära känna staden genom Klara.

Rosendal bjuder på en stor bredd både avseende materialiteter, skalor, höjder, byggnadstyper och densitet. Vi rör oss fritt genom området och tittar på för oss sedan tidigare presenterade projekt, men passar också på att utforska intilliggande byggnader och miljöer. Genom de stora parkerna Carlshage och Siegbahnsparken som breder ut sig genom området blir vi sedan guidade av Anna från Karavan som arbetat med utformningen. Där går att hitta miljöer för lek, paus, utsmyckning, utblick och rörelse samtidigt som parkerna fokuserar på hantering av dagvatten och bevarande/utveckling av biologiska värden.

Tillbaka i stan rör vi oss genom Segerstedthuset vidare mot Botaniska trädgården. Fast än hösten är här känns det nästan som sommar i trädgården – den är så full av liv. Vi passerar humanistiska teatern och slottsområdet innan vi besöker Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. De nyare tilläggen till både teatern och biblioteket är två av de utbyggnader vi tittar på som genererar många intressanta samtal. Utbyggnaden av Stockholms nation, V-Dala nation och Uppsala stadshus är ytterligare tre.

På vårt strövtåg över Stora torget och längs med gågatan spanar vi in hur dessa ytor byggts om. Vi samtalar kring platsskapande och identitet. Vi passerar Stadsbiblioteket innan vi rör oss vidare till Pelle Svanslös kvarter där Klara kan peka ut fönstren till en lägenhet där hon bott. Vi ser Universitetshuset och Gustavianum breda ut sig när vi närmar oss Domkyrkan.

I Uppsala stadshus besöker vi Uppsalarummet. Där finns en stor fysisk modell över Uppsala där vi kan se stadens utförda och planerade utvecklingsprojekt. En efter en identifierar vi olika delar av staden som vi arbetat/arbetar med. Vår upplevelse av staden får ytterligare en dimension genom överblickbarheten.

På Uppsala stadsteater avslutar vi vår studiedag. Där får vi en presentation av och en guidad tur genom den Guldstolenbelönade ombyggnationen ritad av Tove Sjöberg. Gammalt möter nytt och binds samman av den mustiga färgpaletten som hämtats ur Sven X:et Erixsons väggmålning.

Både inför och under studieresan fick vi ta del av presentationer av personer som på ett eller annat sätt är/varit en del av utvecklingen av Uppsala. Kanske är det en självklarhet, men med tankar och beskrivningar från våra branschkollegor i ryggen, fick vi med oss ytterligare lager kring hur och varför projekten landat på de sätt de gjort. Till er vill vi därför rikta ett extra stort tack;

  • Uppsalas Stadsarkitekt Claes Larsson som berättade om stadens pågående utvecklingsarbete och visioner
  • Maria Axelsson från Axeloth Arkitekter som berättade om kv. Botanikern
  • Mikael Uppling och Fredrik Ekerhult från AIX som berättade om kv. Docenten
  • Johan Berg från Johan Berg Arkitekter som berättade om flerbostadshusprojektet RAW Rosendal
  • Vår kollega Lars Gezelius som berättade om utbyggnationerna av V-dala nation (Alvar Aalto) och Stockholms nation (Peter Celsing)
  • Anna Varenhorst från Karavan Landskapsarkitekter som guidade oss genom deras projekt Carlshage och Siegbahnsparken
  • Uppsala stadsteater som berättade om renoveringen och utvecklingen av byggnaden samt guidade oss genom de alldeles nyrenoverade lokalerna.

Inspirerade av allt vi fått ta del av i Uppsala och stolta över att vara med och bidra till den arkitektur som växer fram i staden, ser vi redan fram emot framtida besök!

Vid pennan, Malin Holmbom