Säby gård – modernt stall i kulturmiljö

Omvärld106Studieresor & Studiebesök20

Under sin anställning på Tengbom ritade ETTELVAs arkitekt Birgitta Wadman ett modernt stall som integrerats väl i det kulturmiljöklassade området i Säby gård.

Säby gård är ett kulturmiljöklassat område med högt bevarandevärde i ett naturreservat. Birgitta Wadman på ETTELVA Arkitekter utförde uppdraget för en tidigare arbetsgivare (Tengbom) på uppdrag av Järfälla kommun.

Järfälla ryttarförening huserar i stallet som har 28 boxplatser. Behovet av ett helt nytt stall uppstod när den gamla stallbyggnaden med spiltor skulle byggas om. På grund av nya regler för stallverksamhet behövde spiltorna ersättas av boxar där hästarna får mer utrymme och kan röra sig friare. Ytan som krävdes för ombyggnad till boxar innebar att ryttarföreningen endast skulle få plats med halva antalet hästar i den befintliga byggnaden.

Det nya stallet placerades på samma plats där ett nedbrunnet stall tidigare funnits vilket möjliggjorde bygglov. Stallet har ett modernt uttryck men färger och detaljer påminner om en klassisk lada. Fasaden i röd tjärfärg har klätts med spaljéer som knyter an till i kulturmiljön. Fasaden är byggd av limträplank med horisontella ribbor som bryter upp fasadens skala och skapar djupverkan. Den spaljéklädda gången skapar en fin passage och gör rullstolsrampen upp till entrén till en upplevelse, inte en sekundär entré. Rastren ger ett fint ljusinsläpp och refererar till väggar i gamla lador.

I stallet har funktioner och rumsligheter utformats med stor omtanke om hästarna och människorna som ska arbeta lokalerna. Både utrymmen för hästar och personal är ljusa och luftiga med mycket rymd. Hela anläggningen är tillgänglighetsanpassad och på ovanvåningen finns bekväma och funktionella utrymmen såsom utbildningslokaler, konferensrum, omklädningsrum, bastu, gym, dusch och pentry. Material och detaljer är eleganta och alla rum, till och med bastun, har försetts med generösa ljusinsläpp. Siktlinjer och utblickar har noga studerats. Hästarna har möjlighet att se ut över landskapet och från de administrativa lokalerna på våning två har personalen insyn ner till boxarna.

Modern teknik har använts för att underlätta arbetet i stallet. Byggnaden är högteknologisk med ljusstyrning och bergvärme, automatisk öppning av takluckor och hög säkerhet. En avancerad kedjestyrd gödselanläggning går under hästarnas boxar genom hela stallet. Från en lucka i varje box kan gödslet skyfflas ner på ett automatiserat band som mekaniskt transporterar gödslet till en container. Hästarna genererar mycket värme och fukt och varje bås har försetts med egen ventilation. Golvet i gångarna har belagts med gummi, ett mjukt och behagligt underlag för hästarna. Materialet verkar även akustiskt dämpande i det generösa utrymmet.

Jan Thelenius är fastighetsförvaltare och har varit projekt- och byggledare fram till slutskedet.

– Jan Thelenius är en drömbeställare, säger Birgitta. Han har själv hästar och är kunnig inom området. En första kostnadskalkyl fanns redan framtagen när jag engagerades och hans engagemang är fantastiskt.