Nyfiken på: Tillgänglighet

Medarbetarintervjuer79Projekt / Vår verksamhet230Tjänster7

“Jag värnar för att vi bygger en tillgänglig miljö för alla, som också ska fungera ihop
med den arkitektoniska idén.”

På ETTELVA har vi flera kollegor som är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet. De tar sig an både interna och externa uppdrag avsende alla typer av byggnader och miljöer. Vi ser en stor styrka i att ha denna bredd av viktig kunskap på kontoret, det är nära till kompetensen när vi har många kollegor att rådfråga och vi kan lägga en god grund för väl genomförda projekt i tidigt skede.

Våra certifierade kollegor har behörighet att genomföra kontroller av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollerna kan genomföras både vid nybyggen och i befintliga byggnader. De jobbar ofta tillsammans med våra arkitekter i våra pågående projekt men tar även egna uppdrag i externa projekt. De internutbildar oss på kontoret och håller oss uppdaterade om nya lagar och förordningar.

Caroline och Hilde är två av våra certifierade kollegor som delar arbetstiden mellan rollen som arkitekt och tillgänglighetsgranskare.

Hur kom det sig att ni valde att TIL-certifiera er?
Caroline: För min del började det med att jag såg det som en styrka som bostadsprojektör, att ha dessa frågor i ryggmärgen. Som tonåring jobbade jag extra med synskadade. Erfarenheterna därifrån tillsammans med praktiska delar i kurser inom tillgänglighet har gett mig insikt i hur våra samhällen kan fungera för alla. Genom granskningen ser jag också hur andra arkitekter valt att lösa olika problematiska situationer. Det är kul och inspirerande!
Hilde: Tidigt i mitt arbetsliv var jag handläggare i ett projekt för trygghetsboende. Då fick jag verkligen upp ögonen för vikten av att jobba med tillgänglighetsfrågor. Jag värnar för att vi bygger en tillgänglig miljö för alla, som också ska fungera ihop med den arkitektoniska idén.

“Man ser med sakkunnigögon även när man har rollen som arkitekt, och tvärtom, när man granskar har man arkitektglasögon, det gynnar en god dialog med beställaren då man har förståelse för båda sidor.”

Hur är det att vara sakkunnig inom tillgänglighet på ett arkitektkontor?
H: Det är en enorm styrka att vi är en grupp, som lätt kan knacka varandra på axeln. Vi ses regelbundet och går igenom frågor och jämför kunskap. Det är ju många tolkningsfrågor och då är det bra med ett bollplank. När man granskar projekt internt så är man väldigt närvarande i projekten, det är lättare att ta upp frågor tidigare än att rita och sen behöva rita om när det granskas inför bygglov.
C: Man ser med sakkunnigögon även när man har rollen som arkitekt, och tvärtom, när man granskar har man arkitektglasögon, det gynnar en god dialog med beställaren då man har förståelse för båda sidor.

Utför ni slutbesiktningar?
C: Absolut. Och den erfarenhetsåterföringen är jätteviktig, både för min roll som arkitekt och sakkunnig inom tillgänglighet. Att se och förstå hur det verkligen byggs och hur man kan lösa avvikelser på plats. Det är nog den roligaste och mest komplexa delen av uppdraget.
H: Man får se alla möjliga typer av projekt, vilket är roligt och inspirerande.

Vad har ni på ritbordet just nu?
-Just nu granskar jag Hildes projekt, säger Caroline och pekar på Hilde och skrattar.

Ni är båda med i Tillgänglighetssakunnigas riksförening, vad innebär det?
Det är en rikstäckande organisation för personer som är certifierade. De arbetar för att skapa en samsyn i bedömningar, dela kunskap och erfarenheter, förmedlar förändringar o regelverk, anordnar seminarier och studiebesök för mer kunskap inom tillgänglighetsområdet. De utgör också remissinstans för utredningar /förslag från myndigheter och institutioner. Det är ett bra forum för att dela kunskap och frågeställningar.

Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2 på ETTELVA är:
Caroline Sand
Hilde Rosell-Rivertz
Yusuf Pektas
Katrin Muschter

Sakkunnig tillgänglighet:
Wictor Sevefjord

Har ni behov av kompetensen i era projekt,
tveka inte att höra av er!