Samarbete: Arkitekturskolan STHLMs höstprojekt

Arkitekturskolan STHLM10

Studenterna på Arkitekturskolan STHLM utgår från ETTELVAs projekt Saltsjöqvarn när de utvecklar sitt höstprojekt.

Arkitekturskolan STHLM är Sveriges första förberedande utbildning inom arkitektur, inredning och landskap. Magnus Troedsson, medarbetare på ETTELVA, startade Arkitekturskolan STHLM 1997 och var huvudlärare de första åren. Sedan 2008 drivs utbildningen i Folkuniversitet regi. Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande arkitektonisk och konstnärlig utbildning inför vidare yrkesstudier.

Tillsammans med skolan genomför vi på ETTELVA gemensamma arkitekturprojekt och studiebesök samt gästföreläser och deltar som gästkritiker. Vi delar även ut ett årligt bildstipendium till en student på skolan som har framstående förmåga inom bildframställning.

I Arkitekturskolan STHLMs höstprojekt har studenterna utgått från ETTELVAs omvandling av Saltsjöqvarn från en industrilokal till en modern hotellanläggning för Elite. Studenterna har förhållit sig till byggnaden när de ritat ett hus där en karaktär, till exempel arkitekten, astronomen, cellisten, floristen, fågelskådaren, geologen eller matematikern, jobbar eller ägnar sig åt sin hobby. Huset är mellan 15 och 30 m2 stort och samspelar med Saltsjöqvarn på något sätt.

Tidigare år har studenterna utgått från ETTELVAs arbete med Lugnet-området i Falun där vi bland annat tagit fram ett gestaltningsprogram och ritat ett flertal byggnader.

Cecilia Hörngren på ETTELVA deltog i projektet som handledare för studenterna under arbetets gång och Mats Marnell och Linda Saarnak var kritiker under slutredovisningen.

Tack Arkitekturskolan STHLM för ett inspirerande samarbete med ett imponerande slutresultat!

Bilder: Projekt av Linus Ingemarsson, Linnea Stadelman Lindberg och Angelica Plahn.