Tegelbacken kan omvandlas med innovativt fastighetsprojekt

Debatt19På ritbordet46Projekt / Vår verksamhet139

ETTELVA Arkitekter har tagit fram ett förslag på ett hotell som skapar nya kopplingar i ett av Stockholms mest attraktiva lägen.

Ett av Stockholms mest centrala lägen upplevs idag som en stökig och otrygg plats. Tegelbacken är ett rörigt trafiksystem som fungerar som en barriär mellan Riddarholmen och Vasagatan. Diskussioner om Tegelbacken har pågått i åratal, men vägsystemet gör platsen komplicerad

– Tomten ligger på en av stadens mest attraktiva adresser men förutsättningarna är komplexa. Vårt förslag går att realisera redan nu och fungerar oavsett om Centralbron grävs ned eller inte i framtiden, säger Cecilia Hörngren, uppdragsansvarig arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

Stockholms stads vision för 2030 och utvecklingsplanerna gällande Tegelbacken och Järnvägsparken i Södra Klara är omfattande. I Program för City fastslås att ”mångfald av stråk och platser som binder samman stadens delar och skapar tillfällen för möten, evenemang och vila utgör de viktigaste beståndsdelarna i en levande, urban och demokratisk stad”.

Utifrån stadens visioner har ETTELVA Arkitekter tagit fram ett nytt koncept för en hotellfastighet på tomten. Byggnaden förvandlar en idag otrygg miljö till en inbjudande entré och promenad från Centralstationen till Stadshuset. Samtidigt ges staden ett nytt vardagsrum på entréplan. På taket skapas nya publika rum som takrestaurang och spa med en slående utsikt som inte tidigare upplevts mot Riddarholmen och Stadshuset.

– Med hjälp av välgestaltad arkitektur kan vi på detta sätt skapa ett nytt publikt rum i staden, knyta samman två viktiga stadsdelar och samtidigt göra en innovativ trafiklösning.

Hotellet kan uppföras som en första etapp i ett nytt kvarter med många tänkbara funktioner. Byggnaden löser en mängd utmaningar på platsen och öppnar upp för en rad nya möjligheter – oavsett om Centralbron grävs ned eller inte. Dagens trafik leds rakt genom huskroppen. Skulle centralbron rivas skapas nya användningsområden av den tidigare interiöra vägbron.

Byggnaden består av två huskroppar varav den ena vrids i förhållande till gatuliv för att möjliggöra avfarten från Centralbron genom byggnaden. Denna vridning ger byggnaden en tydlig välkomnande entré i markplan och skapar dessutom terrasser i solläge.

Byggnaden kan innehålla 400 hotellrum, konferenslokaler och verksamheter i bottenvåningen, exempelvis mindre eller större butiker. Lobbyn kan med fördel ha rejält tilltagen takhöjd och göras tillgänglig för utställningar och evenemang.

LÄS MER OM SAFIREN HÄR.

 

Fakta

14 500 kvm BTA

Stockholm City, Södra Klara, Vasagatan mellan Stockholms Centralstation och Riddarfjärden.

 

För mer information, kontakta:

Cecilia Hörngren
Arkitekt SAR/MSA
076-525 79 06
cecilia.horngren@ettelva.se