ETTELVA är anslutna till CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande

Hållbarhet67Ombyggnad & Återbruk7Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

CCBuild är en samverkansarena med målet att stötta branschens omställning till mer cirkulärt byggande. Av Sveriges totala mängd avfall kommer en tredjedel från byggande och rivning, men mycket av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Vi på ETTELVA Arkitekter är anslutna till CCBuild med målet att minska mängden användbart material som slängs.

Genom att ta tillvara på befintliga resurser minskar vi både miljöpåverkan och kostnader.  Som anslutna till CCBuild får vi tillgång till dess samverkansarena, kunskap och digitala tjänster inklusive inventeringsapp, produktbank och marknadsplats.

Här hittar du vår Idéskrift för återbruk som visar hur du som arbetar med stadsutveckling kan utveckla dina planeringsunderlag med klimatsmarta och värdeskapande val för omdaning och återbruk genom planeringens skeden. Idéskriften har tagits fram inom Centrum för cirkulärt byggande, en samverkansarena som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklats tillsammans med samarbetspartners i innovations-projektet CCBuild steg 3 som finansieras av Vinnova.

Läs mer om CCBuild: här hittar du en kunskapsbank med referensprojekt och guider relaterat till cirkulärt byggande.

Besök CCBuilds marknadsplats, här hittar du återbrukbara varor och aktörer som erbjuder cirkulära tjänster.