ETTELVA får ännu ett bidrag från Boverket

Hållbarhet38

Vi beviljas stöd för utveckling av Omtankesindex – ett nytt hållbarhetsverktyg.

Precis innan jul fick ETTELVA beviljat bidrag från Boverket för ett projekt om cirkulära material.  Nu står det klart att vi även beviljas bidrag för Omtankesindex – ETTELVAs nya verktyg för att bedöma hållbarhetspotential i våra projekt. Omtankesindex är baserat på vår vision Vi bygger omtanke i en föränderlig värld.

Omtankesindex blir ett enkelt, grafiskt och användbart verktyg för att i tidigt skede bedöma hållbarhetspotentialen i ett bostadsprojekt och för att  under projektets gång kunna följa upp och förbättra förutsättningarna för att skapa ett hållbart projekt. Verktyget består även av en inspirationsdel för hållbara lösningar.

Framtagande av Omtankesindex syftar till att höja hållbarhetsambitionen i alla våra projekt. Som den tredje största aktören inom bostadsarkitektur i Stockholmsregionen har vi med Omtankesindex en stor möjlighet att bidra till utvecklingen av hållbart bostadsbyggande. I Omtankesindex kopplar vi arkitekturen till de globala målen för hållbar utveckling i ett enkelt grafiskt och användbart verktyg. Detta tror vi motiverar till hållbara projekt utan att detaljstyra och skapa ökad administration. Vi tror att framgången i Omtankesindex ligger i att koppla hållbarheten till arkitektonisk kvalitet och gestaltning och designprocessen.

Vi ser mycket fram emot att under våren påbörja arbetet med utvecklingen av vårt nya verktyg för hållbarhet!