Framtidens design – Återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi 

Hållbarhet66Ombyggnad & Återbruk6

Vi på ETTELVA älskar trä, cirkulär arkitektur och samverkan med kollegor i branschen för att bygga kunskap tillsammans. I Framtidens design får vi göra just det.

Projektidén är att utifrån konceptstudier utveckla och visa upp demonstratorer av anpassningsbara, demonterbara och återanvändbara träkonstruktioner som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan. Syftet är att bidra med lösningar och förutsättningar för att politiska strategier för cirkulära ekonomi och en hållbar utveckling kan uppnås.

Vi på ETTELVA bidrar bland annat med erfarenheter från vårt CIX-projekt och kikar tillsammans med bland annat Masonite beams och ISO Timber på hur vi kan skapa en byggnad som kan anpassas för förändrade behov och användningar över tid, utan att för den delen tappa i värde.

Läs mer om projektet här.

Dom här träbyggnadsprojekten är vi på ETTELVA extra stolta för just nu:

Surbrunnshagen i Falun –I Surbrunnshagen i Falun utformar ETTELVA just nu Furiren, cirka 140 klimatsmarta hyresrätter i trä tillsammans med Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag. Projektet har starkt fokus på klimatpåverkan och såväl form som material väljs för att minimera projektets klimatpåverkan.

Magasinet 19 i Norrtälje – Vi på ETTELVA arbetar med ett nytt uppdrag för tre nya stadskvarter i Norrtälje. Projektet är den del av stadsutvecklingsområdet Övre Bryggårdsgärdet som innehåller totalt 1400 bostäder och har en vision att bli ”De gröna lekfulla kvarteren i Norrtälje stad”. I utvecklingen kommer vi arbeta med många aspekter, projektledning, stadsbyggnad, bostad, landskap och hållbarhet.