SGBC:s nätverksträff på ETTELVA

Event12Hållbarhet36

Igår arrangerade Sweden Green Building Council höstens nätverksträff inom hållbar stadsutveckling/CITYLAB hos oss på ETTELVA.

Under eftermiddagen berättade en mängd föreläsare om hållbarhet ur ett brett perspektiv – allt från hållbarhetscertifiering av stadsdelar, hållbara affärer och processer för hållbar stadsutveckling till ”Snabba hus – så skapar vi mobila hyresrätter för unga”.

Katarina Walter på Antrop pratade om hållbarhet ur ett affärsutvecklingsperspektiv och om vikten av att förstå människors behov för att utveckla hållbar design.

Sue Clark, chef för Internationella projekt på SGBC, berättade om WELL-systemet som lyfter fram betydelsen av god hälsa och välbefinnande för människor och hur det kan appliceras i stadsplanering.

Johan Högström från KTH berättade om forskningsprojektet ISSUE som även ETTELVA är engagerade i. ISSUE är ett projekt om processer för stadsutveckling där forskning på förutsättningar för fysisk planering stödjer en hållbar stadsutveckling.

Maria Strandberg från jagvillhabostad.nu föreläste om bostadskrisen för unga och potentialen i att använda tidsbegränsade bygglov för att tillgodose mobila bostäder med hög kvalitet till ett rimligt pris för unga vuxna.

ETTELVAs medarbetare Anita Hansson presenterade även vår del i projektet Rosendal – en helt ny stadsdel i närhet till Uppsala centrum som nu växer fram. Rosendal var med i Citylab 2016 och har fokus på hållbara lösningar såsom innovativ enesrgianvändning, samutnyttjande av funktioner och noga genomtänkt arkitekturgestaltning för att skapa social hållbarhet.
Området ska innehålla en blandning av funktioner med bostäder, handel, service, universitetsknuten verksamhet och närhet till grönområden. Stadsdelen beräknas inrymma ca 5 000 lägenheter när den är färdigställd. Ett ledord för utvecklingen av Rosendal är mångfald och stadsdelen ska präglas av småskalighet och kreativitet. Läs mer om Rosendal här.

Tack alla gäster och föreläsare för en inspirerande, faktaspäckad och trevlig eftermiddag!