Rosendal

”Både kvarterens utformning och planlösningarna är nydanande. Därför är det särskilt roligt att just det här förslaget har vunnit”

ANITA HANSSON, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Utformningen av Rosendal utgick från konceptet Sämja som är inspirerat av skogen och speglar sig både arkitektoniskt och i vardagslivet för de boende. Visionen är att skapa en inkluderande plats där unika individer med olika förutsättningar skapar en gemenskap som grundar sig i trygghet, stolthet över sitt hem och innovativa lösningar som främjar både en hållbar livsstil och kamratskap.

Uppdrag

Tillsammans med Lindbäcks vann ETTELVA Arkitekter markanvisningstävlingen för kvarter A i Rosendals tredje etapp.

Bakgrund

Uppsala expanderar snabbt. Rosendal är en helt ny stadsdel i närhet till Uppsala centrum som nu växer fram. Området ska innehålla en blandning av funktioner med bostäder, handel, service, universitetsknuten verksamhet och närhet till grönområden. Stadsdelen beräknas inrymma ca 5 000 lägenheter när den är färdigställd. Ett ledord för utvecklingen av Rosendal är mångfald och stadsdelen ska präglas av småskalighet och kreativitet.

Koncept / Hållbarhet

Varje träd i skogen är unikt, men om du betraktar skogen på håll ser du en helhet där träden skyddar varandra, stöttar sig på varandra och flätar ihop sina rötter. Konceptet Sämja inspireras av skogen vilket speglar sig i vardagen för de boende i nya stadsdelen Rosendal.

Nytänkande lösningar där klimatsmart hållbarhet och social hållbarhet stöttar och förstärker varandra bygger kvarteret. Med innovativa lösningar skapar vi goda förutsättningar för hög livskvalitet. Ny teknologi kan främja det mänskliga mötet! Inspirerade av delningstrenden skapar vi ett kvarter med både klimatsmart- och social hållbarhet. Alla använder appen TMPL – en tjänst som underlättar en hållbar livsstil. Bytestorg, hobbyverkstad, leveransboxar och cykelmek är naturliga inslag.

Skogen kilas in i hela projektet – från konstruktionen av svenskt trä till fasadernas ärliga naturmaterial och kvarterets energi- och försörjningssystem. Hållbarhetskonceptet präglas av beställarens sunda industriella byggande – en process som är energieffektiv och resurssnål.

Vi minskar köpt energi, långsiktiga driftkostnader och får en mer klimatneutral fastighet med energisystemlösningen ASES, Active Solar Energy Storage, som lagrar värmeenergi i en sandbank under byggnaden. ASES genererar både värme och el.

Projektet uppfyller Miljöbyggnad silver, kontrolleras mot Byggvarubedömningen och fokuserar på minskad klimatpåverkan i byggstadiet. Byggmaterial väljs utifrån drift och underhåll för låg klimatpåverkan ur ett LCA-perspektiv.

Vår vision – att bygga omtanke i en föränderlig värld – speglas väl!

Arkitektur

Då kvarteret ligger i gränslandet mellan stad och skog har vi valt att bryta upp den klassiskt slutna kvartersformen. Kvarteret är varsamt anpassat till omgivande bebyggelse och förutsättningar. Den lekfulla och genomtänkta halvslutna strukturen bidrar till trygghet samtidigt som den ger friare siktaxlar genom kvarteret. Här prioriteras det unika läget mellan grönområden utan att vika en tum i sin stadsmässighet.

Det här kvarteret har ett väl utarbetat koncept med mångfald och omtanke i varje detalj. Att vi aktiverar stadsrummet med välkomnande entréer, umgängesplatser på tak och gård och centralt placerade gemensamhetslokaler inbjuder till möten mellan människor i alla åldrar, utomhus såväl som inomhus. För att bidra till att Rosendal upplevs som en inbjudande stadsdel med attraktiva miljöer och offentliga platser varierar fasaderna i sin utformning med noggrant utvalda materialval, fönstersättningar, balkonger och fasaddjup.

De aktiva bottenvåningarna med intima rumsbildningar öppnar även upp hybridzoner där gränsen mellan privat och offentlig tillåts skifta.

Lägenhetsstorlekarna varierar för att locka en bred mix av människor. De har dessutom en unik flexibilitet med flera olika planlösnings- och funktionsmöjligheter för att kunna möta förändrade förutsättningar och behov för de boende över tid.

Fakta
  • Beställare: Lindbäcks
  • Plats: Uppsala
  • År: 2017
  • Miljöcertifiering: Projekteras enligt Miljöbyggnad Silver
Kontaktpersoner
  • Anita Hansson
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-525 79 32