Norra Hamnen

” Norra Hamnen är ett bekvämt och attraktivt boende mitt i staden som samtidigt erbjuder lugn och närhet till Klosterparken och de lummiga grönstråken utefter Enköpingsån. ”

JAN HARDENBORG, Stadsutveckling AB

Projektbeskrivning

Intro

Visionen för Norra hamnen är att skapa ljusa och generösa bostäder i ett modernt och vackert stadskvarter som knyter an till Enköpings centrumbebyggelse och den traditionella rutnätsstaden.

Uppdrag

Tillsammans med Stadsutveckling AB har vi utvecklat nybyggnation av 30 bostadsrätter med garage i centrala Enköping.

Vårt uppdrag har varit att ta fram ett kvarter som erbjuder attraktiva bostäder både för före detta villaägare som vill bosätta sig närmare staden och för ungdomar som kanske nyss flyttat hemifrån. Lägenheterna är mellanstora med betoning på 3:or och 4:or, men innehåller även mindre lägenheter för 1 person.

Bakgrund

Kv Hovslagaren ingår i ett större utvecklingsområde för Enköpings hamn. Den nya bebyggelsen i kvarteret har ett vattennära läge med närhet till Åstråkets attraktiva kulturmiljö och har samtidigt nära kontakt med centrum. Den nya byggnaden har en karaktär som knyter an till Enköpings centrumbebyggelse och den traditionella rutnätsstaden. Kvarteret bidrar till att skapa städsmässighet och förtätning så att Enköping som stad kan växa hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Koncept

Byggnaden, som följer gatans sträckning, sluter sig mot Ågatan och Kryddgårdsgatan och öppnar sig mot en innergård med bästa solläge i väster. Totalt är det 30 lägenheter i 3-5 våningar, med en indragen takvåning med takkupor mot Ågatan och stora generösa balkonger/uteplatser mot gården. Innergården planeras lummig och rofylld med en gemensam pergola och en liten lekyta för de minsta barnen. Boendeparkering sker med underbyggt garage som nås via nedfart från Kryddgårdsgatan.

Arkitektur

Hela byggnaden har en lätt träfasad i en färgskala som knyter an till den omgivande bebyggelsen. Fasaderna mot gatan är uppdelad i tre sektioner med olika kulör och panelstuktur i en för att minska skalan och göra promenaden utmed Ågatan till en variationsrik upplevelse. Bakom det rundade hörnet döljer sig indragna balkonger, som är identitetsskapande och samtidigt fungerar som bullerdämpare för bakomliggande lägenheter. Träpanelen och takkuporna mot Ågatan anspelar på Enköpings traditionella arkitektur. Stora generösa fönsterpartier ger ljus och luftighet och samtidigt det moderna uttryck som eftersträvas.

Gårdsfasaderna har stående ljus träpanel som fångar solljuset och ger en varm ton åt arkitekturen. Kontinuerliga generösa balkonger ger liv åt fasaden. Pinnräcken, ibland våningshöga likt spaljéer som kan bli gröna av klätterväxter, bidrar till en organisk lekfullhet som kontrast till den något stramare gatufasaden. Även här föreslås generösa fönsterpartier som ger ljusa och soliga rum och suddar ut gränsen mellan ute och inne.

Som helhet är byggnaden ett starkt bidrag till den stadsmässiga förtätningen som efterfrågas i Enköping.

Fakta
  • Beställare: Stadsutveckling AB
  • Storlek: 30 lgh
  • Plats: Enköping
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
  • 076-502 03 34