Stort intresse för cirkulärt och giftfritt byggande!

Event23Hållbarhet62Omvärld95

Gårdagens Basta-dag bjöd på flera intressanta presentationer om cirkulära och miljövärderade byggmaterial. Över 200 deltagare från hela kedjan; branschaktörer, byggaktörer, fastighetsutvecklare, materialleverantörer och hållbarhetsexperter diskuterade hur vi kan navigera rätt för att nå hållbara och giftfria cirkulära materialflöden.

ETTELVA var inbjudna till BASTA-dagen för att tillsammans med Riksbyggen (tagga) berätta om användarperspektivet av att arbeta med cirkularitet. Vi delade med oss av kunskaper från vårt CIX-projekt.

En viktig aspekt för ett hållbart cirkulärt flöde är att säkerställa att material och produkter inte innehåller oönskade hälso- och miljöfarliga ämnen. Men ibland står innehåll av farliga ämnen i konflikt med andra positiva miljöaspekter med slutna kretslopp, som minskad klimatbelastning, minskade avfallsmängder, och minskat uttag av jungfruliga naturresurser.

 

 

Ett glädjande besked är att du snart kan söka på cirkulära produkter i BASTA och att krav på digital loggbok utreds på EU-nivå. Vi var alla rörande överens om att den digitala tvillingen är en stor del av lösningen, men att vi behöver överkomma digitala trösklar och jobba cirkulärt samtidigt som branschens digitala mognad utvecklas.

Under förmiddagen fick vi höra att 80 % av miljöpåverkan sätts redan i designskedet av produkter och byggnader. Vilket understryker vårt fokus i CIX-projektet att cirkulära byggnader är både arkitektur och innehåll!

I den cirkulära arbetsprocessen behövs ständiga avväganden för att bedöma vad som ska prioriteras när viktiga frågor som klimat, innehåll eller materialets livslängd står emot varandra. Vi behöver också hitta gemensamma nyckeltal för cirkularitet. Vi tror och hoppas att CIX- verktyget kan utgöra stöd i en sådan process. CIX digitaliseras nu och kommer att publiceras under hösten, håll utkik efter det!