Viktiga samtal när Klimatarena Stockholm möttes hos ETTELVA

Hållbarhet67Projekt / Vår verksamhet232

Den16 februari bjöd vi in Klimatarena Stockholm till vårt kontor för en workshop om planprocessens möjliggörare (och utmaningar) kopplat till cirkularitet.

ETTELVA är medlemmar i Klimatarena Stockholm, en samverkansplattform för länets klimatomställning där företag, offentliga aktörer och akademi samarbetar för klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län.

Under workshopen som leddes av ETTELVAs hållbarhetschef Emma Östlund presenterades vår Idéskrift återbruk som tagits fram inom Centrum för cirkulärt byggande och utvecklats tillsammans med samarbetspartners i innovations-projektet CCBuild steg 3 som finansieras av Vinnova. Att möjliggöra cirkularitet i tidiga skeden är en nyckel till omdaning och storskaligt återbruk.

På workshopen fanns deltagare från Järfälla kommun, Stockholms stad, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Skanska, Vasakronan, Fabege, Wallenstam, White arkitekter, Link arkitektur, Tengbom och KTH.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Stort tack till Klimatarena Stockholm som samlar dessa experter runt samma bord!

Läs mer om Klimatarena Stockholms arbete här.