Econef

ETTELVA/MER stödjer Econef, en organisation som bygger ett barncenter för föräldralösa barn i Tanzania.

ETTELVA har tillsammans med systerföretaget MER valt att stödja Econef som bygger ett barncenter i Tanzania. Vår gemensamma gåva går därför till insamlingsstiftelsen Econef Sverige och vi hoppas på så sätt kunna bidra till att drömmen om ett nytt barncenter snart ska kunna förverkligas. Följ Econefs arbete på www.econef.org.

Det nya barncentret för Econef är ritat av Asante och LÖ&V med stöd från Arkitekter utan gränser och kommer att tillhandahålla 30 sovplatser och skola för 100 barn. ECONEF står för Education in HIV/Aids Care for Orphans and Nutritious Environment Foundation och är en oberoende, ickestatlig organisation i norra Tanzania. Organisationens syfte är att förbättra levnadsvillkoren för föräldralösa barn i området. Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år, och många av dem har föräldrar som har gått bort i HIV/AIDS. Unicef uppger att det finns 3 miljoner föräldralösa barn som behöver vård, utbildning och omsorg i landet.

Econef strävar mot att barncentret ska bli självförsörjande och vill på sikt minska beroendet från privata givare. Ett led i detta arbete är att göra byggnaderna hållbara och i stort sett underhållsfria. Solpaneler förser byggnaderna med elektricitet, naturliga ventilationssystem är integrerade i byggnaden och mark för boskap och odling finns på området. Dessutom vill man använda sig av regionala byggnadsmetoder och material för att minska transporter och ta tillvara på lokal kompetens. Specialutformade tankar som är inspirerade av det afrikanska baobabträdet används för att samla och rena regnvatten. Trädet har en unik egenskap som vattenreservoar och används traditionellt som vattenkälla av människor och djur på savannen. Baobabträdet blir cirka 20 meter högt med en stam på uppåt 50 meter i diameter som kan hålla upp till 120 000 liter vatten. På samma sätt samlar byggnaderna i barncentret in regnvatten i reservoarer som integrerats i arkitekturen. Vattnet används till dusch och tvätt och gråvattnet och överskottsvatten bevattnar barnhemmets odlingar. Odlingsytorna som är torra och utsatt för stark sol har planteras med träd och lägre buskar för att växternas rötter ska binda vatten samt undvika erosion. Odlingarna planeras att utformas i terrasser, en odlingsteknik som kallas agroforestry.

Organisationen drivs av Caroline Nicholas som för tillfället har 16 barn boende hemma hos sig. Det nya barncentret, som ligger vid foten av Kilimanjaro, är till för att utöka verksamheten. Econef-Sverige arbetar med att samla in pengar för att förverkliga drömmen. Hittills har man anskaffat land för barncentret och byggt ett första ekologiskt typhus som kommer reproduceras över området.

Mål med projektet

– Utveckla en hållbar hustypologi som är anpassad till det lokala klimatet samt kulturella och ekonomiska förhållanden
– Integrera hållbara och kostnadseffektiva tekniker som tar tillvara på regnvatten och solenergi samt använda ekologiska mulltoaletter
– Sprida kunskap och dokumentera processen med att ta fram hållbara byggmetoder
– Öka respekten för lokal byggnadstradition, kostnadseffektiva tekniker och underhållsfria lösningar
– Öka tillgång till rent vatten genom miljövänliga regnvattenlösningar
– Öka engagemanget och medvetenheten om miljö
– Minska beroendet av privata donationer och skapa självförsörjande byggnader

Det första typhuset heter Baobab House och stod färdigt 2013. Tak, fönster och dörrar är byggda enligt regionala byggnadstraditioner i trä och bränt teglet. Man har även använt det lokala materialet sisal, som liknar bambu. Innertaket är konstruerat med ett lager termisk massa som skyddar huset från solen på dagen och behåller värmen på natten.

Området är organiserat i olika enheter med zoner som leder från offentliga platser till privata rum som barnen känner är deras egna. Barnhemmet och skolan delar funktioner som bibliotek, lekplats och toaletter och skolan kommer även att ta in elever från andra områden.

Vår medarbetare Johan Roos har besökt det färdiga barncentret! Läs hans blogginlägg här.