Utbildningslokaler

Efterfrågan av tjänster rörande utbildningslokaler och lärandemiljöer växer. Vi på ETTELVA utvecklar nya och befintliga koncept för såväl privata som för offentliga beställare i behov av utbildningslokaler.

ETTELVA har lång erfarenhet av projektering i komplexa projekt. Vi har stor kunnighet inom både projektering på hög detaljeringsnivå och att ta fram koncept för nya byggnader samt omvandla befintliga lokaler till nya funktioner.

ETTELVA har kompetens inom hållbarhet och miljö och strävar efter hållbara lösningar i uppdragen. Vi inleder ofta våra projekt med en hållbarhetsanalys för att lyfta viktiga frågor tidigt i processen. Med barnperspektivet som motor i utvecklingen av nya läromiljöer utför vi gärna en integrerad barnkonsekvensanalys och resultatet integreras i såväl verksamhetsutvecklingen som i gestaltningsförslaget.

Vi har bland annat ritat Rimbo nya skola och kulturscen, Om- och tillbyggnationen av Rinmangymnasiet i Eskilstuna, ny grundskola och träningsskola i Eskilstuna samt förskolor i Norrtälje kommun.

Kontaktperson:
Yusuf Pektas
Ansvarig Utbildningslokaler, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-803 50 64
yusuf.pektas@ettelva.se