Bålbroskolan och Kulturscen

“Målet har varit att skapa trygga och stimulerande miljöer för barnen att vistas i.”

SARA LUNDSTRÖM, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning

Rimbo Nya Skola ligger i ett naturskönt område i nära anslutning till skog, vilket har fått genomsyra koncept och projektering. Med barnen i fokus har stor omtanke lagts på att skapa trygga miljöer både ute och inne.

Norrtälje kommun hade för avsikt att uppföra en ny skola och kulturscen i Rimbo för att möta nya behov.  Projektet ställde stora krav på akustiken i och med att den innehåller skolverksamhet kombinerat med undervisning av musik och en konsertlokal. Syftet med uppdraget har varit att skapa en god läromiljö för elever och lärare som kommer att vistas i skolan, samt en samlad plats där Kulturskolan både ska kunna ha undervisning och föreställningar. Projektet innefattar både en F-3-skola för 350 elever samt en Kulturskola med lokaler för undervisning av drama, sång och musik. Kulturscenen kan användas till flera olika typer av föreställningar och fungerar även som aula, med platser för 350 personer. Projektet har projekterats enligt Miljöbyggnad Silver.

Den skogsnära platsen har varit en viktig utgångspunkt för konceptet. Med skogen som fond placerar sig byggnaden i landskapet och på framsidan skapas en öppen och överblickbar lekgård. Målet har i varje beslut varit att skapa trygga och stimulerande miljöer för barnen att vistas i, vilket lett till att vi lagt stor omtanke i planlösningar och färgsättning.

Den utvändiga färgsättningen spelar bra ihop med den intilliggande skogen, med mörka kulörer nedtill och ljusare på byggnadens övre del mot himlen. Fasadmaterialet består av skivor som varierar mellan matta och glansiga, vilket skapar liv i fasaden när solljuset träffar dem. På så sätt varierar fasaden med naturen och får olika uttryck beroende på väder och årstid. Den invändiga färgsättningen återspeglar detta och tar utgångspunkt i orden skog, äng, hav och sjö.

 

Fakta
 • Beställare: Credentia
 • Plats: Rimbo
 • Uppdrag: ETTELVA har i nära samarbete med kommunen, verksamheten och Credentia tagit fram nya programhandlingar och gestaltningskoncept för projektet. Vårt uppdrag innefattade att ta fram färdiga bygghandlingar utifrån ett befintligt programhandling.
 • Storlek: 5226 kvm BTA
  Plats för 350 elever klass F-3
  En kulturscen med plats för 350 besökare
 • År: Färdigställt 2020
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
 • Interiöra foton: Credentia
 • Exteriöra foton: Johan Eldrot
Kontaktpersoner
 • Yusuf Pektas
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
 • 076-803 50 64