Idrottshallar

“Förslagen sätter fokus på social hållbarhet både genom att uppmuntra lek och idrott samt aktivera stadens bortglömda platser och skapa nya samlingspunkter i staden.”

Projektbeskrivning

Intro

Allt fler barn och ungdomar tillbringar större delen av sin fritid stillasittande. Samtidigt råder det brist på idrottshallar i Stockholms innerstad och kranskommuner. Det vill vi på ETTELVA Arkitekter förändra.

Uppdrag

Projektet är en del av vårt utskott för kreativ utveckling på ETTELVA och tagits fram som ett forskning- och utvecklingsprojekt.

Bakgrund

Behovet av motion och rörelse har aldrig varit större, och svenska barn är de mest stillasittande i Norden. I och med ökad urbanisering i en tätare stadsstruktur och ett allt effektivare markutnyttjande blir det svårare att skapa utrymme för idrottshallar.
Idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder, anser man på Riksidrottsförbundet. Enligt en undersökning som Riksidrottsförbundet har gjort upplever hälften av Sveriges kommuner att man tvingas säga nej till unga och barn som vill idrotta på grund av att det saknas lokaler. Hur ska vi lösa problemet med att barnens möjligheter att röra på sig blir allt svårare att uppfylla?

Koncept

Vi har tagit fram ett helt nytt koncept för idrottshallar som kan placeras på ett stort antal platser som annars står outnyttjade en stor del av dygnets timmar. Genom att samnyttja parkeringar vid köpcentrum, resecentrum eller infarter med en upplyft byggnadsstruktur kan man aktivera en plats som annars enbart tas i anspråk av bilar. På så sätt ger vi tillbaka något till platsen och staden, en multifunktionell plats som kan tillgodose många behov och önskemål i samma lösning. Byggnaden fungerar också som en lykta kvällstid och ger trygghet och ökad närvaro på platser som annars ligger öde – det tycker vi är omtanke!

Arkitektur

Vi har utvecklat två olika varianter på idrottshallar som kan användas för olika behov.

I det första exemplet är arkitekturen rationell och enkelt uppbyggd. Funktioner som omklädningsrum, förvaring och och wc placeras på bottenplan och i hallen är läktare och redskap nedfällbara. Förslaget skulle till exempel kunna fungera som en temporär byggnad med tillfälligt bygglov.

I ett andra alternativ har den arkitektoniska gestaltningen fått ta mer plats och undersidan av idrottshallen skapar en intressant rumslighet både dag- och nattid. Konstruktionen blir ett intressant arkitektoniskt element och strukturen möjliggör ett så litet bortfall av parkeringsplatser som möjligt.

Båda alternativen byggs i massivträ och limträ, material med hållbara egenskaper. Förslagen sätter även fokus på social hållbarhet både genom att uppmuntra lek och idrott samt aktivera stadens bortglömda platser och skapa nya samlingspunkter i staden.

 

Projektet presenterades vid ett frukostseminarium på ETTELVA med temat Bättre plats för idrottshallar. Hör gärna av er till oss om ni vill diskutera ett samarbete och tillsammans med oss utveckla konceptet!

Fakta
  • Beställare: Egen regi: Forskning och utveckling
  • År: 2018
Kontaktpersoner
  • Sara Eklund
  • Ansvarig Samhällsfastigheter, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-502 03 26