Förskola Flora

“Visionen är en inbjudande och lekfull byggnad som inger trygghet.”

BJARNE SVEDÉRUS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Visionen har varit att utforma en inbjudande och lekfull byggnad som inger trygghet. Omtanke om barnens utveckling och uppväxt har varit i fokus.

Förskola Flora är en yteffektiv och flexibel förskola som erbjuder goda möjligheter till en pedagogisk verksamhet. Byggnaden i två våningar har ett eget storkök och matsal. Platsen där förskolan ska byggas är en del av kvarter Flora där vi ritar ett kvarter med hyresrätter åt JM.

Byggrätten är ganska komprimerad och ligger i höjd 1 våning under bostadshuset. Närheten till lägenheterna har försvårat beräkningen av brandskyddet. I anslutning till förskolegården finns en slänt med gamla ekar som ska skyddas för eftervärlden och blir ett fint blickfång för de lekande barnen.

Förskolan är en vinkelbyggnad i 2 våningar med 10 avdelningar, storkök och personalrum. Det finns tre ingångar till verksamheten, en huvudingång och två hämta- och lämna dörrar. Sambanden mellan avdelningarna är korta och möjliggör gemensam verksamhet mellan avdelningarna.

Fasaden är klädd med fasadskivor i varierande storlekar i ett lekfullt mönster, varierande stora och små fönster i kulörta färger. På en del av fasaden utförs en konstnärlig utsmyckning med motiv från växt- och djurlivet. Taket kläs med sedum för en grön miljö.

På gården finns utomhusvila och lekutrustning och i närheten finns även ett större park- och lekområde som är ett bra utflyktsmål för barnen.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Plats: Söderdalen, Järfälla
  • Storlek: 1139 kvm BTA
    10 avdelningar om 12 barn.
  • Uppdrag: Vi fick av JM AB i uppdrag att göra en PH för kvarter 9 i Söderdalen i slutet av augusti 2021. Det är det 4:e kvarteret på rad vi ritar inom området vilket indikerar en nöjd beställare. I uppdraget ingick ett bostadshus med ca 150 lgh och en förskola som senare blir ett eget projekt.
  • Hållbarhetsfakta: Förskolan ska svanencertifieras och kläs med sedumtak.
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAS-P, Kontrollansvarig
  • 076-803 50 62