Tankar på terrassen #5 – Framtidens design

Event25Okategoriserade2Ombyggnad & Återbruk7Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

Stort tack till alla som kom och minglade på vår terrass när vi pratade om Framtidens design – design för återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi.

Efter ett inledande mingel i solen på vår terrass fick vi först lyssna på Jenny Svärd som berättade om vilka utmaningar byggmaterialindustrierna står inför och hur de jobbar för att öka cirkulariteten inom byggbranschen. Därefter presenterade representanter från projektet Framtidens design resultatet av testbädden Flexibilitetshuset Demo 2. De har arbetat fram en flexibel demonterbar byggnad som kan ändras, flyttas och byggas på vid behov, som berikar platsen den står på och kan anpassas till sitt sammanhang. Flexibilitetshuset ska spara resurser i alla faser under sin livstid och därmed ge låg total klimatpåverkan under hela livslängden.

Efterföljande samtal under ledning av ETTELVAs Linda Fredén, lyfte detaljplaneprocessen, ansvarsfördelning, garantier och incitament för att bygga för framtiden. Demonterbarhet har en lång tradition inom träbyggnad med exempel som timmerstugor som plockas ner och återuppförs på nya platser. Med ny teknik och nya byggsystem är detta något vi kan göra även idag, en viktig aspekt att ha med oss in i planeringen av nya byggnader för att underlätta för framtida återanvändning.

Samtliga deltagare konstaterade att det är viktigt att fortsätta denna utveckling i samverkan med representanter från hela värdekedjan så att vi gemensamt kan bygga med omtanke för kommande generationer.

På plats för att delta var;
Jenny Svärd, VD/CEO, Byggmaterialindustrierna
Karin Sandberg, Projektledare, RISE.
Janina Östling, PhD, Hållbarhetsansvarig, Iso Timber
Tommy Persson, Forskning- och utvecklingschef, Masonite beams
Henrietta Borseman, arkitekt och hållbarhetschef, ETTELVA
Sara Peny, arkitekt med fokus på planprocessen, ETTELVA

 

 

Info om projektet:
Design för återanvändning i en cirkulär ekonomi betyder att byggnader bör vara flexibla för framtida ändrade behov så att resursuttag och klimatpåverkan kan minskas.
I projektet Framtidens design har vi tillsammans med representanter från hela värdekedjan utforskat demonterbara och återanvändbara träbyggnader. Vi har arbetat med utgångspunkt från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan.

Projektpartners: RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Derome, OBOS, Lindbäcks Bygg, ETTELVA, TMF, Iso Timber, Masonite Beams, Svenskt Trä, Veidekke Entreprenad, Folkhem, Kiruna Bostäder, Skellefteå kommun, Kuusakoski, Ragn-sells, Sortera, SSAM

Läs mer om projektet här.