Nyfiken på: Studenter del 2

Medarbetarintervjuer68Omvärld86

“Att det är så svårt med återbruk! Vi trodde att det var enklare och mer etablerat i branschen. “

 

Sedan årsskiftet har ETTELVA haft studenter som skrivit sina examensarbeten på kontoret, med handledning från några av våra medarbetare. Bisrat och Elias har varit på plats sedan februari och Klara och Isabella har just påbörjat sitt samarbete med oss. Vi är nu nyfikna på studenternas arbeten samt hur handledning och hur det gemensamma arbetet faktiskt går till och har därför pratat med dem om processen.

Vad gör studenterna för examensarbeten, vad får de ut av oss på ETTELVA och vad tar handledarna med sig från samarbetet?

 

Klara & Isabella (Högskoleingenjör, KTH)

Vad gör ni för examensarbete?

Vi skriver ett examensarbete som ska vara klart i juni där vi gör en intervjustudie om hinder och drivkrafter med att arbeta med återbruk inom byggbranschen.

Varför har ni valt detta projekt?

Vi ville göra något med hållbarhet och kom i kontakt med Emma Östlund (hållbarhetschef på ETTELVA) som tillsammans med oss diskuterade fram ämnet.

Vad tycker du är mest intressant med arbetet?

Isabella: Återbruk är fortfarande så nytt i byggbranschen och därför undersöker vi nya områden. Folk vi pratar med tycker att det är spännande och nytt.
Klara: Och väldigt aktuellt generellt!

Isabella: Det är ett förvånansvärt outforskat område, känns som en självklarhet att återbruka material. Över lag känns det som att alla vill men ingen vet riktigt hur. I andra branscher har man kommit långt med återbruk, exempelvis inom kläd- och fordonsbranschen. Viljan finns men arbetet har stannat av lite för att det känns som att många inte riktigt vågar.

På vilket sätt är ETTELVA ett stöd för er i ert examensarbete?

ETTELVA är till stor hjälp för oss! Framför allt har de väglett oss till lämpliga personer som vi kan intervjua, men ETTELVA har också bidragit med mycket kunskap. På ETTELVA har vi intervjuat Emma Ö, Lars, Henrietta och Joakim som alla jobbar med återbruk i olika stor utsträckning och form gällande tankesätt och materialval. På så sätt bidrar ETTTELVA till att vi tillsammans kan öppna en dörr som vi kan spinna vidare på.

Är det något speciellt som ni har lärt ert som känns oväntat?

Att det är så svårt med återbruk! Vi trodde att det var enklare och mer etablerat i branschen. Det finns många hinder gällande exempelvis mängder, garantier och att det är svårt att bevisa en återbrukad produkts kvalitet. Dessutom släpar allt gällande regler och lagar för dessa frågor efter ganska mycket.

Vad kommer ni ta med er från ert examensarbete?

Mycket kunskap! Detta var innan vi påbörjade arbetet ett outforskat område för oss, det ingår inte så mycket i utbildningen. Sen känns det roligt att ha etablerat så många nya kontakter inom området.

Vad kommer härnäst, vad ska ni hitta på?

Efter examensarbetet är vi färdiga med vår utbildning till högskoleingenjörer och ska då börja att söka jobb. Om man vill kan man läsa en master eller andra kurser men vi är redo att komma ut i arbetslivet!

Och nu till Emma, vad tar hon med sig från samarbetet?

Emma Östlund, Hållbarhetschef – handledare till Klara & Isabella:

Hur kom du i kontakt med studenterna?

Klara och Isabella kontaktade mig då de var intresserade av ETTELVAs hållbarhetsengagemang och -arbete. De var pålästa och engagerade vilket gjorde att vi tog ett möte och hittade rätt tema för dem att skriva om.

Hur har samarbetet fungerat?

Det har fungerat och fungerar väldigt bra. De är ambitiösa och självgående. Klara och Isabella driver arbetet framåt och jag har hjälpt till med intervjupersoner och lästips. De har möjlighet att komma in till kontoret då och då samt att delta på teamsmöten för olika cirkulära projekt för att de under ex-jobbet ska få en inblick i ETTELVA, våra projekt och vårt sätt att arbeta med hållbarhet.

Har du fått ut något av att vara handledare? Blivit inspirerad eller fått nya perspektiv?

Ja, jag tycker att handledningen ger nya perspektiv men framför allt ger det en extra knuff i att utvärdera och motivera vårt eget arbetssätt. I det här fallet kopplat till återbruk och cirkularitet då en del i Klara och Isabellas studier är att undersöka hinder och framgångsfaktorer för återbruk, med lite extra fokus på arkitektens roll. Det är nyttigt och ger nya idéer för hur vi kan komma framåt i frågan.

Vad kommer du ta med dig från handledningen och deras examensarbete?

Att handledning och samverkan med studenter är väldigt värdefullt. Att vi kan bli ännu mer proaktiva inför ex-jobbsperioderna då ambitiösa studenter kan ge oss stort stöd i vårt arbete och hjälpa oss med frågor som vi annars inte skulle ha tid att djupdyka i. Sen kommer vi säkert få med oss massa nyttiga analyser och input från själva examensarbetet när det är färdigt, så det ser jag fram emot!

 

Tack till Klara och Isabella och lycka till med framtida projekt!

 

Läs del 1 av “Nyfiken på: Studenter” om Bisrat och Elias HÄR.