Ella gård – igen!

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

ETTELVA har fått ett nygammalt uppdrag i Täby där vi ska uppdatera en äldre detaljplan till dagens behov. En renovering av detaljplanen helt enkelt!

Under åren 2018-2020 hade vi i uppdrag från Täby kommun att ta fram en ny detaljplan för den befintliga bebyggelsen i södra Ella gård. Syftet med arbetet var att ta fram nya planbestämmelser som var anpassade efter kommunens riktlinjer för kulturmiljö och väva in framtida behov som kan uppstå när de boende vill ta hand om sina byggnader.

Sedan sommaren är vi tillbaka i Ella gård igen. Nu är det bebyggelsen i norra Ella gård som ska få ny detaljplan. Även denna gång tar vi fram en kulturmiljöinventering som ska tydliggöra den befintliga bebyggelsens värden och använder den kunskapen tillsammans med kommunens riktlinjer för att hitta planbestämmelser som tar hänsyn till värdena men som också är anpassade till nya behov som uppkommit sedan husen byggdes.

Tillsammans med kommunen höll vi, i början av oktober, ett informationsmöte för fastighetsägarna i området och till våren planerar vi gå ut på samråd med ett förslag till ny detaljplan. Den nya detaljplanen planeras vara klar under slutet av 2024.

Läs mer om vårt nya uppdrag på kommunens hemsida och mer om vårt tidigare uppdrag på vår egna portfolio-sida.