Kulturstallet, Venngarn

Ombyggnad & Återbruk6På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

”Bostadstillskottet blir ytterligare en tillagd årsring i Venngarns historia.”

Bland många intressanta projekt som finns på ritbordet just nu har vi Kulturstallet, ett projekt med ett stort kulturvärde. Beläget inom Venngarns slottsområde ligger den gamla ladan som idag innehåller caféverksamhet. Fastighetsägaren önskar nu inreda det nuvarande kulturstallets vind med lägenheter.

Vi på ETTELVA har av ZFD Fastigheter AB fått uppdraget att varsamt omvandla byggnaden till 8 lägenheter i två plan. Markplan innehåller fortsättningsvis publika ytor. Vi har även tagit fram ett kulturhistoriskt utlåtande avseende kulturvärden i samband med bygglovsansökan. Ett intressant samarbete mellan arkitekter och KUL-certifierad för att landa rätt i en varsam förvandling av en byggnad med lång historia. Därutöver har vi haft ansvaret för löpande myndighetskontakter bland annat med kommunens arkitekt för uppdraget samt tillgänglighetsansvar.

Kulturstallet har ett högt kulturhistoriskt värde, som del av en tillagd årsring då Venngarn användes som alkoholistanstalt. Ladugården var en del i rehabiliteringen som skedde bland annat genom jordbruksarbete. Byggnaden har tidigare fått en ny funktion med caféverksamhet i markplan och har idag ingen pågående verksamhet med djurhållning. Målsättningen med projektet har varit att bevara byggnaden genom att ändra dess funktion. Utgångspunkt för gestaltningen har varit att låta husets ursprungliga utförande vara vägledande. För att möjliggöra för bostäder tillförs volymen takkupor på takfallets båda sidor som ger utblickar och dagsljus. Kuporna placeras i fasadliv och efterliknar den befintliga frontespisens utformning. Nya fönster tillförs gavlarna. Fasader kompletteras lika den befintliga slamfärgade stående lockpanelen. Ett nytt bostadstrapphus med hiss placeras centralt i byggnaden med entré från ena långsidan.
Tilläggen i sig är väl ritade och kommer att ge bostäderna bra förutsättningar för tillgänglighet, dagsljus och utblickar. Byggnaden, som idag har ett eftersatt underhåll, kommer att tas om hand för att uppfylla de krav som tillkommer med den nya användningen. Bostadstillskottet blir ytterligare en tillagd årsring i Venngarns historia.

Är du nyfiken på vad en KUL-certifierad jobbar med så läs en intervju med vår kollega Lars här.