Centrum för boendets arkitektur

Hållbarhet65Omvärld101Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVA blir stödjande partner för Centrum för boendets arkitektur på Chalmers

Vi är glada över att få inleda ett samarbete med Centrum för boendets arkitektur, en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad initierat av Chalmers.

ETTELVA är stolta över att vara en av landets största bostadsarkitekter. Vi anser att god arkitektur och ett väl genomfört uppdrag förenar estetik, hållbarhet, process, teknik och ekonomi till något större. Vi har ritat boendemiljöer i över 30 år och den breda kunskap som finns hos oss gör att vi kan ta oss an alla delar i ett bostadsprojekt – från stadsplanering till färdig inredning.

Ett bra bostadsprojekt kräver en enorm omsorg om slutkonsumenten. Vi pratar ju trots allt om miljöer som människor ska leva en stor del av sina liv i. På kontoret pågår en konstant diskussion om bostadens kvaliteter och hur vi kan göra varje projekt lite bättre. Ofta står vi inför utmaningar där tuffa förutsättningar ska lösas, utan att kompromissa med hållbarhet, gestaltning eller projektekonomi. Vi behöver en enorm kunskapsbas om miljö, material, hälsa, gällande regelverk och inte minst vad vår slutkund, den som bor i våra projekt mår bra av och värdesätter.

På kontoret pågår just nu ett intensivt arbete med vårt eget Omtankesindex – ett verktyg som tar avstamp i vår vision – Vi bygger omtanke i en föränderlig värld. Det gör vi för att bli ännu bättre på att förverkliga och mäta även de kvaliteter som inte styrs av gällande regelverk. Som en del av diskussionen har vi också bjudit in till våra egna hem  för att visa på bostadens kvaliteter, resultatet av det arbetet kan du läsa om här. Det arbetet har sedan utvecklats vidare i vårt Omtankesindex.

“Bostadsbristen och en allt större problematik med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att vi startade CBA” säger Ola Nylander på Chalmers. I regeringens bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas ingenting om kvalitet eller arkitektur. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet och just kvalitet i bostadsbyggandet. Målsättningen för CBA är att genom samverkan med branschen lyfta svensk bostadsarkitektur till internationellt toppnivå och inte minst medverka till nya bostäder som främjar hälsa och välbefinnande. Det ska ske genom att bland annat öka Chalmers bostadsforskning, men också nyttiggöra redan gjord forskning. Göra den enkelt tillgänglig för arkitekter och planerare. Läs mer på Chalmers hemsida.

Vi lever i en föränderlig värld och behöver hela tiden anpassa oss till nya sätt att tänka och leva. Vi bostadsarkitekter är aldrig färdiglärda.