En av två planer för gruppbostäder på Lidingö har antagits!

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

Under 2023 fick vi i uppdrag av Lidingö stad att ta fram två detaljplaner för nya gruppbostäder som kommunen vill uppföra på fastigheterna Palmen 1 och Byalaget 1.

Planerna togs fram utan att färdiga förslag för bebyggelsen fanns klara – vilket annars är vanligt vid framtagande av nya detaljplaner, inte minst i regioner där intresset att bygga är stort. Under planprocessen har vi därför inte bara bistått med att ta fram planhandlingar utan också skissa på volymer och alternativa lösningar för bebyggelsen så att byggrätten skulle möjliggöra ändamålsenliga LSS-bostäder som passade in i sin närmiljö.

Under mars antogs planen för Palmen 1 och har nu fått laga kraft*. Detaljplanen för Byalget pågår fortfarande och granskning är planerad till nästa kvartal.

Läs mer om vårt projekt här: Palmen och Byalaget LSS

Eller på Lidingö stads hemsida: Palmen 1 och Byalaget 1

 

* Vad betyder laga kraft? En detaljplan antas av kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. Tre veckor efter att en detaljplan antagits får planen laga kraft. Det betyder att den börjar gälla och bygglov kan ges enligt planens syfte och bestämmelser.