ETTELVA blir en del av samverkansplattformen Centrum för cirkulärt byggande

Omvärld86Projekt / Vår verksamhet186

ETTELVA Arkitekter blir en del av samverkansplattformen Centrum för cirkulärt byggande i ny stor satsning för fortsatt arbete för en cirkulär omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

ETTELVA är glada över att vara med i den fortsatta utvecklingen av Centrum för cirkulärt byggande. Planen för de kommande åren är att stärka marknaden för återbruk och skapa mer cirkulära materialflöden genom nya arbetssätt och samverkansformer. För ETTELVA är det ett naturligt och roligt steg att delta i programmet som en vidare utveckling av vårt cirkulära projekt CIX och vårt deltagande i IVL:s guide för klimatberäkning av återbrukade produkter. Arbetet som ska pågå i två år inleds i september 2020 och projektleds av IVL med många ingående partners från fastighetsägare, fastighetsutvecklare, branschorganisationer mfl. Projektet finansieras med drygt 14 miljoner genom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation. Läs mer om satsningen här.