Livfulla tegelfasader i Östra Sala backe

Projekt / Vår verksamhet232

“Vi har hämtat inspiration från textilier och skapat en livfull fasad med varierade höjder på trapphusen. “

Martin Rydin, Handläggande Arkitekt, ETTELVA

På uppdrag av Veidekke har ETTELVA Arkitekter ritat 97 Svanenmärkta lägenheter i Uppsala. Projektet stod klart under 2016 och är nu inflyttat. Huset utmed Fyrislundsgatan är uppdelat i mindre delar som varieras i höjd. Varje enskild byggnadsvolym får sin egen karaktär med olika tegelmurningar. Vitt och rött tegel muras i textilliknande mönster, olika för varje enhet. Nu skriver Strängbetong om projektet och arbetet med de fina tegelfasaderna som hade sina utmaningar.

Östra Sala Backe_foto_2

Läs artikeln på Strängbetongs hemsida här.

Läs mer om projektet här.