Godkänt bygglov för Igelsta Parkhus

På ritbordet93Projekt / Vår verksamhet225

”Oavsett storlek har husen sociala ytor på entréplan och flera sovrum på övre plan. De smarta planlösningarna gör att varje kvadratmeter kan nyttjas maximalt.”

 

På uppdrag av JM har vi ritat moderna och välplanerade radhus och fristående hus. Läget strax intill Igelstaviken är lugnt och lummigt och från många hus kan man njuta av vacker sjöutsikt från sin uteplats.

Området är en del av ett större utvecklingsområde som utvecklas av JM. Där det tidigare låg en impregneringsfabrik kan de boende nu njuta av öppna vyer och fin utsikt. Igelstavik syns också tydligt från långt håll och ger Södertälje en ny front mot kanalen. Visionen för Igelstavik är en vacker och modern oas. Inspiration hämtas från vattennära bebyggelse i både mindre fiskesamhällen och i hamnområden som omvandlats till bostäder med sparad industrikaraktär.

Bebyggelsen i Igelstavik ska vara varierad på ett intressant sätt, men för att undvika brokighet behövs några sammanhållande faktorer. För att få en samlad ambitionsnivå och en karaktär som känns igen i hela området fick vi i uppdrag av JM att ta fram ett gestaltningskoncept för Igelstavik, vilket sedan har varit utgångspunkten då vi gestaltat Parkhusen. Småhusen nyttjar gestaltningsprogrammets hela kulörpalett för att skapa variation i upprepningen av enheterna. Denna variation förstärks även av en blandning av olika panelbredder och stående respektive liggande panel.

När småhuskvarteret står klart kommer det att rymma 41 hus i tre olika typer, radhus och fristående, på mellan 128 och 137 kvadratmeter där samtliga hus är Svanenmärkta. Vi har tidigare ritat projektets första etapp Kanalhusen och har ytterligare kvarter som ligger på ritbordet.