Hållbarhet på schemat på Steg 1-utbildningen

Hållbarhet61Omvärld90Projekt / Vår verksamhet200

Gästföreläsning på Sveriges arkitekters Steg 1-utbildning – Tema: Hållbarhet

Igår föreläste våra kollegor Henrietta Borseman och Emma Östlund på Steg 1-utbildningen som Sveriges Arkitekter anordnar. Steg 1-utbildningen riktar sig till arkitekter som vill lära sig mer om olika processer, lagar och regelverk som arkitekten kan hitta stöd i för sin yrkesroll genom bland annat litteratur, föreläsningar samt samtal och diskussioner med branschkollegor. Dagen hade tema Hållbarhet och bestod av föreläsningar och diskussioner.

Vad handlade er föreläsning om?

– Under vår föreläsning utgick vi från vårt utvecklingsprojekt CIX (finansierat av Boverkets bidrag för innovativt och hållbart samhällsbyggande och utfört tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och lokalförvaltningen Göteborgs stad). CIX är ett projekt som i den inledande fasen innebar att vi ville identifiera och konkretisera vad cirkularitet på byggnadsnivå kan vara. För att ta reda på det använde vi ett av Riksbyggens återkommande bostadsprojekt som utgångspunkt genom vilket vi identifierade olika faktorer som kan öka ett projekts cirkularitet, förklarar Emma.

– Precis! Genom att lyfta våra lärdomar från vårt arbete med CIX ville vi skapa en övergripande förståelse för vilken potential som finns inom detta område, berättar Henrietta. Så under föreläsningen använde vi oss av denna fallstudie och de resultat den genererat som utgångspunkt. Genom att berätta om hur arbetsprocessen sett ut och vad den resulterat i ville vi ge konkreta tips och exempel på hur man kan öka både hållbarheten och cirkulariteten i sina projekt;

  • Var hittar man återbrukat material?
  • Hur kan man prata med kund om hållbarhet och cirkularitet?
  • Vikten av en integrerad process mellan hållbarhet och gestaltning
  • Potentialen av BIM i arbetet med klimatberäkningar
  • Omvärldsbevakning – vad kan vi lära oss av varandra?

– Vi passade även på att visa hur man kan använda CIX-verktyget som stöd i sina projekt. Verktyget är resultatet av utvecklingsprojektets andra fas; framtaget och öppet för alla i branschen att använda för att öka cirkulariteten i sina byggnader, vilket vi såklart vill att alla fler ska veta så att ännu fler kan nyttja detta. Vi förklarade hur vi använder verktyget på olika sätt i vår verksamhet; både som stöd för att få en övergripande förståelse för cirkulariteten i våra projekt, för att ta fram siffror på hur olika beslut påverkar cirkulariteten och som hjälpmedel för att lättare kunna kommunicera cirkularitet genom beräkningar och illustrerande diagram – internt men också externt till våra beställare, sammanfattar Emma.

Vilken typ av frågor och funderingar var vanligast bland deltagarna?

– Frågorna och funderingarna handlade till största delen om just hållbarhet i praktiken. Hur kan vi i vår yrkesroll arbeta för att hållbarhet och cirkularitet prioriteras? Vi ville då passa på att belysa vikten av att värna om hållbarhet och cirkularitet genom byggprocessens alla faser. Det är viktigt att redan i tidiga skeden sätta kraven/tonen för vad och hur vi får bygga. Genom att redan då sätta upp en tydlig målbild för projektet fastställs en gemensam ambition och förståelse vilket gör det lättare att fatta rätt beslut på vägen.

– I samband med årsskiftet införs även krav på klimatdeklarationer för nybyggnationer vilket kommer att ställa högre krav på hållbarhetsarbetet, vilket känns som helt rätt steg att ta för att successivt arbeta för en mer hållbar byggbransch. I och med att en stor del av våra projekt innefattar just nybyggnationer har det även varit väldigt värdefullt att ha varit delaktig i Boverkets fokusgrupp för arkitekter i det förberedande arbetet inför verkställandet av kravet. Vi tror att man genom engagemang, både på en mer övergripande nivå, i specifika projekt och internt kan bidra till en hållbar branschutveckling – vilket är ett av de sätt som vi vill visa omtanke genom i våra projekt, berättar Henrietta.